153-0306/01 – Příjmy veřejných rozpočtů (PVR)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- identifikovat a definovat jednotlivé typy příjmů veřejných rozpočtů, - interpretovat znalosti o příjmech veřejných rozpočtů a analyzovat související legislativu, - vypočítat daňovou povinnost poplatníka u různých typů daní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základním záměrem kursu je poskytnout posluchačům podstatné informace z oblasti daní a daňové politiky státu, seznámit je s konkrétními daněmi a daňovou soustavou platnou v České republice. Část kursu je věnována i dalším příjmům veřejných rozpočtů daňového charakteru. Na přednáškách je popsána konstrukce a metodika daně, podstatná část seminářů je vyhrazena pro konkrétní příklady výpočtů daní včetně vyplňování daňových přiznání.

Povinná literatura:

Povinná literatura: 1) VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX, 2010, ISBN 978-80-86324-86-9. 2) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 3) Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 4) Zákon č. 357/92 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 5) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 6) Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 7) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 8) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 9) Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená literatura:

Elektronické zdroje: 1) http:// www.kdpcr.cz [Komora daňových poradců České republiky] 2) http:// www.mfcr.cz [Ministerstvo financí České republiky] 3) http:// www.sagit.cz [Nakladatelství Sagit, a.s., mj. vydavatel edice ÚZ]

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Písemný příklad na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínky jsou uloženy vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

a) přednášky 1.Daňová propedeutika. Daňová soustava v České republice. Základní právní normy. Ostatní odvody daňového charakteru v České republice. Daňové poradenství. 2. Daň a její konstrukční prvky: daňový subjekt, základ daně, sazba daně, způsob výběru daně. 3. Daně z příjmů I.: Daň z příjmů fyzických osob. Poplatník daně, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, sazba daně, slevy na dani, daňová povinnost. 4. Daně z příjmů II. Daň z příjmů ze závislé činnosti. Daň z příjmů z podnikání. Daň z příjmů z kapitálového majetku. Daň z příjmů z pronájmu. Daň z ostatních příjmů. Placení daně a zálohy na daň. 5. Daně z příjmů III. Daň z příjmů právnických osob. Poplatník daně, předmět daně, základ daně, položky odečitatelné od základu daně, sazba daně, slevy na dani. 6. Daně z příjmů IV.: Odpisy. Daňová ztráta. Daňové investiční pobídky. Placení daně a zálohy na daň. 7. Nepřímé daně I.: akcízy. Daň z minerálních olejů. Daň z vína a meziproduktů. Daň z piva. Daň z lihu a lihovin. Daň z cigaret a tabákových výrobků. Clo. 8. Nepřímé daně II.: Daň z přidané hodnoty. Základní pojmy. Předmět daně. Osoby povinné k dani. Místo plnění. Základ daně a jeho výpočet. Sazba daně. 9. Nepřímé daně III.: Druhy plnění u daně z přidané hodnoty. Tuzemská plnění, intrakomunitární plnění a plnění ve vztahu ke třetím zemím. Nárok na odpočet a daňová povinnost. 10. Majetkové daně I.: Daň z nemovitostí. Daň z pozemků a daň ze staveb. Poplatníci daně, předmět daně, daňová osvobození, základ daně, sazby daně. 11. Majetkové daně II.: Převodové majetkové daně. Daň z dědictví, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Poplatníci daně, předmět daně, daňová osvobození, základ daně, sazby daně, výpočet daňové povinnosti. Daň silniční 12. Správa daní a poplatků. Zásady daňového řízení. Úkony v daňovém řízení. Části daňového řízení. Řádné a mimořádné opravné prostředky v daňovém řízení. b) semináře Vysvětlení pojmů z přednášek. Výpočty konkrétních daňových příkladů jednotlivých daní. Vyplnění daňových přiznání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku