153-0306/01 – Příjmy veřejných rozpočtů (PVR)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
KON0158 Ing. Natálie Konečná
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- identifikovat a definovat jednotlivé typy příjmů veřejných rozpočtů, - interpretovat znalosti o příjmech veřejných rozpočtů a analyzovat související legislativu, - vypočítat daňovou povinnost poplatníka u různých typů daní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základním záměrem kursu je poskytnout posluchačům podstatné informace z oblasti daní a daňové politiky státu, seznámit je s konkrétními daněmi a daňovou soustavou platnou v České republice. Část kursu je věnována i dalším příjmům veřejných rozpočtů daňového charakteru. Na přednáškách je popsána konstrukce a metodika daně, podstatná část seminářů je vyhrazena pro konkrétní příklady výpočtů daní včetně vyplňování daňových přiznání.

Povinná literatura:

Povinná literatura: 1) VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2010 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX, 2010, ISBN 978-80-86324-86-9. 2) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 3) Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 4) Zákon č. 357/92 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 5) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 6) Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 7) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 8) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 9) Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená literatura:

Elektronické zdroje: 1) http:// www.kdpcr.cz [Komora daňových poradců České republiky] 2) http:// www.mfcr.cz [Ministerstvo financí České republiky] 3) http:// www.sagit.cz [Nakladatelství Sagit, a.s., mj. vydavatel edice ÚZ]

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný příklad na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínky jsou uloženy vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

a) přednášky 1.Daňová propedeutika. Daňová soustava v České republice. Základní právní normy. Ostatní odvody daňového charakteru v České republice. Daňové poradenství. 2. Daň a její konstrukční prvky: daňový subjekt, základ daně, sazba daně, způsob výběru daně. 3. Daně z příjmů I.: Daň z příjmů fyzických osob. Poplatník daně, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, sazba daně, slevy na dani, daňová povinnost. 4. Daně z příjmů II. Daň z příjmů ze závislé činnosti. Daň z příjmů z podnikání. Daň z příjmů z kapitálového majetku. Daň z příjmů z pronájmu. Daň z ostatních příjmů. Placení daně a zálohy na daň. 5. Daně z příjmů III. Daň z příjmů právnických osob. Poplatník daně, předmět daně, základ daně, položky odečitatelné od základu daně, sazba daně, slevy na dani. 6. Daně z příjmů IV.: Odpisy. Daňová ztráta. Daňové investiční pobídky. Placení daně a zálohy na daň. 7. Nepřímé daně I.: akcízy. Daň z minerálních olejů. Daň z vína a meziproduktů. Daň z piva. Daň z lihu a lihovin. Daň z cigaret a tabákových výrobků. Clo. 8. Nepřímé daně II.: Daň z přidané hodnoty. Základní pojmy. Předmět daně. Osoby povinné k dani. Místo plnění. Základ daně a jeho výpočet. Sazba daně. 9. Nepřímé daně III.: Druhy plnění u daně z přidané hodnoty. Tuzemská plnění, intrakomunitární plnění a plnění ve vztahu ke třetím zemím. Nárok na odpočet a daňová povinnost. 10. Majetkové daně I.: Daň z nemovitostí. Daň z pozemků a daň ze staveb. Poplatníci daně, předmět daně, daňová osvobození, základ daně, sazby daně. 11. Majetkové daně II.: Převodové majetkové daně. Daň z dědictví, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Poplatníci daně, předmět daně, daňová osvobození, základ daně, sazby daně, výpočet daňové povinnosti. Daň silniční 12. Správa daní a poplatků. Zásady daňového řízení. Úkony v daňovém řízení. Části daňového řízení. Řádné a mimořádné opravné prostředky v daňovém řízení. b) semináře Vysvětlení pojmů z přednášek. Výpočty konkrétních daňových příkladů jednotlivých daní. Vyplnění daňových přiznání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  21
Rozsah povinné účasti: 50 % účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku