153-0307/01 – Systems of Public Administration in CR and EU (SVSCR a EU)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know Basic information concerning the public administration in EU countries and adminictrative principles The models of employment in EU countries, the systems of regional organization and their specifics You will be able to Compare the bodies of public administration in wider context within the Czech Republic and chosen EU countries Characterize basic institutional principles and systems of state service in EU countries You will get Survey concerning the core of the European administrative area and its fundamentals for public administration Knowledge concerning the public system overview from individual points of view.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Public administration in EU countries. Systems of public administration are specific in each country. In the course the students will make familiar with the structure of administration, local systems of public administration, municipalities and regions in selected countries. They will study actual problems (public control, public information, international colaboration).

Compulsory literature:

ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Ethics in Public Service. Paris: OECD, 1996. FARNHAM, D., HORTON, S. Managing People in Public Service. Macmillan Business, 1996.

Recommended literature:

FARAZMAND, Ali. (2001). Handbook of comparative and development public administration, New York: Marcel Dekker, 1124 p. ISBN 0-8247-0436-3. HEADY, Ferrel (2001). Public administration a comparative Perspective, The Pennsylvania Harrisburg, Middleton, 467 p. ISBN 0-8247-0480-0. POLLITT, CH., BOUCKAERT, G. (2000). Public Management Reform a Comparative Analysis. London: Oxford university press, 390s. ISBN 0-19-829722-X.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1.Úvod do systémů veřejné správy - zásady činnosti veřejné správy, přehled systémů veřejné správy 2. Místo veřejné správy v moderním evropském státě - tendence vývoje evropských správních systémů v 19. a 20. st.,utváření představ o demokratickém pojetí veřejné správy, reformy 3.Evropské integrační procesy - vývoj a historie evropské integrace, pilíře EU,Právo ES, Ústava EU 4.Sjednocení Evropy ve formě EU - Evropský správní prostor, principy a zásady evropské veřejné správy, 5.Systémy státní služby - v zemích EU a zemích střední a východní Evropy, komparace,odlišnosti 6. Přehled systémů veřejné správy v zemích EU hlediska členění, územně správní uspořádání v evropských zemích a ČR 7. Systémy místní správy v zemích EU typy uspořádání, subsidiarita, aktéři, kompetence, evropský pohled na místní správu (příklady zemí a jejich komparace s ČR) 8. Financování místní správy možnosti financování v zemích EU (příjmy,výdaje) příklady zemí- Francie, Německo, VB, Rakousko, Švédsko,Finsko, ČR, Estonsko, Polsko, Maďarsko. 9. Anglosaský systém veřejné správy - britský politický systém ( moc zákonodárná, výkonná a soudní), místní správa, reformy v anglosaském systému, kodexy státního zaměstnance 10.Systém tradičního správního práva - Francie, Německo, Rakousko- politický systém ( moc zákonodárná,výkonná a soudní), místní správa,financování, reformy 11.Skandinávský systém veřejné správy - Švédsko, Finsko- politický systém, místní správa, parlamentní ombudsman ve Švédsku, veřejné úřady, správní reformy ve skandinávských zemích 12. Veřejná správa v nově přistoupených zemích EU - veřejná správa a politický systém např. v ČR, Polsku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Estonsku atd. 12.Mezinárodní instituce ve veřejné správě - např.(INA, EIPA, Rada Evropy, Eurocities), význam mezinárodních aktivit v oblasti veřejné správy v ČR a jiných zemích, mezinárodní spolupráce měst, obcí a regionů, partnerská města. 13.Vybrané problémy veřejné správy - korupce ve veřejné správě,pojem korupce,boj proti korupci,index vnímání korupce v zemích EU,v nově přistoupených zemích EU i ve světě 14.Mezinárodní veřejné finance, - možnosti financování měst, obcí a regionů z prostředků EU, - strukturální fondy EU, iniciativy Společenství. CVIČENÍ-tématické bloky 1.veřejná správa v EU (státní správa, komparace ministerstev a jiných institucí). 2.veřejná správa a kontrola v EU (kontrolní instituce) 3.veřejná správa a informatika (e- government, přístup k informacím, srovnání) 4.místní správa srovnání systémů 5.mezinárodní spolupráce v oblasti veřejné správy (svazy, sdružení měst, obcí, euroregiony, partnerská města) 6.etika a korupce ve veřejné správě 7.rozpočtová politika EU

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner