153-0307/02 – Systémy veřejné správy v ČR a EU (SVSCR a EU)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
MAR448 Ing. Eva Marečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět •Základní informace o veřejné správě v zemích EU, správní principy a zásady. •Modely zaměstnávání pracovníků v zemích EU, systémy místního uspořádání a jejich specifika. Budete schopni •Srovnat orgány veřejné správy v širším pojetí v ČR a vybraných zemích EU, •Charakterizovat základní ustavní principy a systémy státní služby v zemích EU Získáte •Přehled o podstatě Evropského správního prostoru a jeho zásadách pro veřejnou správu •Znalosti o přehledu správních systémů dle jednotlivých hledisek

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na aktuální otázky evropských systémů veřejné správy v zemích EU a ČR i nově přistoupených zemích,na charakteristické rysy systémů veřejné správy. Pozornost je věnována i tendenci vývoje jednotlivých správních systémů,principům, zásadám, problémům, probíhajícím reformám, politickému systému a místní správě i financování místní správy v jednotlivých zemích a jejich komparaci.

Povinná literatura:

Halásková, M. Veřejná správa v Evropské unii.Opava:Optys, 2009 Halásková,M.Veřejná správa v ČR a zemích EU. Ostrava: VŠB TU, Ekf, 2006.ISBN 80-248-1266-5 Halásková,M.Systémy veřejné správy v evropských zemích. Ostrava: VŠB TU, Ekf, 2004.ISBN 80-248-0600-2 Klokočka,V.,Wagnerová,E.Ústavy států Evropské unie. Praha:Linde,2004 ISBN 80- 7201-466-8 Lacina,K.,Čechák,V.Vývoj systémů veřejné správy.Praha:Prospektrum, 2001 ISBN 80-7175-100-6

Doporučená literatura:

Rýznar,L.,Šimonová,A.Evropská veřejná správa.Praha:MVČR,úsek veřejné správy. 2006.ISBN 80-7314-102-7 Lacina,K.Evropská veřejná správa. Praha:VŠ finanční a správní.2004 ISBN 80- 86754-10-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Úvod do systémů veřejné správy v EU - zásady činnosti veřejné správy, přehled systémů veřejné správy 2. Místo veřejné správy v moderním evropském státě - tendence vývoje evropských správních systémů v 19. a 20. st.,utváření představ o demokratickém pojetí veřejné správy, reformy 3. Vývoj systémů veřejné správy v EU 4. Evropský správní prostor principy a zásady evropské veřejné správy, 5.Systémy státní služby - v zemích EU a zemích střední a východní Evropy, komparace,odlišnosti 6. Přehled systémů veřejné správy v zemích EU hlediska členění, územně správní uspořádání v evropských zemích a ČR, specifika 7. Systémy místní správy v zemích EU typy uspořádání, subsidiarita, aktéři, kompetence, evropský pohled na místní správu (příklady zemí a jejich komparace s ČR) 8. Financování místní správy možnosti financování v zemích EU (příjmy,výdaje) příklady zemí- Francie, Německo, VB, Rakousko, Švédsko,Finsko, ČR, Estonsko, Polsko, Maďarsko. 9. Anglosaský systém veřejné správy - britský politický systém ( moc zákonodárná, výkonná a soudní), místní správa, reformy v anglosaském systému, kodexy státního zaměstnance 10.Systém tradičního správního práva - Francie, Německo, Rakousko- politický systém ( moc zákonodárná,výkonná a soudní), místní správa,financování, reformy 11.Skandinávský systém veřejné správy - Švédsko, Finsko- politický systém, místní správa, parlamentní ombudsman ve Švédsku, veřejné úřady, správní reformy ve skandinávských zemích 12. Veřejná správa v zemích V4 - veřejná správa a politický systém v ČR, Polsku, Maďarsku, Slovensku. 13. Pobaltský správní systém veřejná správa v Estonsku, Litvě a Lotyšsku 14.Vybrané systémy veřejné správy - veřejná správa v Rumunsku, Belgii, Lucembursku, Portugalsku, Nizozemí a jiných správních systémech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku