153-0307/03 – Systémy veřejné správy v ČR a EU (SVSCR a EU)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět •Základní informace o veřejné správě v zemích EU, správní principy a zásady. •Modely zaměstnávání pracovníků v zemích EU, systémy místního uspořádání a jejich specifika. Budete schopni •Srovnat orgány veřejné správy v širším pojetí v ČR a vybraných zemích EU, •Charakterizovat základní ustavní principy a systémy státní služby v zemích EU Získáte •Přehled o podstatě Evropského správního prostoru a jeho zásadách pro veřejnou správu •Znalosti o přehledu správních systémů dle jednotlivých hledisek

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na aktuální otázky evropských systémů veřejné správy v zemích EU a ČR i nově přistoupených zemích,na charakteristické rysy systémů veřejné správy. Pozornost je věnována i tendenci vývoje jednotlivých správních systémů,principům, zásadám, problémům, probíhajícím reformám, politickému systému a místní správě i financování místní správy v jednotlivých zemích a jejich komparaci.

Povinná literatura:

Halásková, M. Veřejná správa v Evropské unii.Opava:Optys, 2009 Halásková,M.Veřejná správa v ČR a zemích EU. Ostrava: VŠB TU, Ekf, 2006.ISBN 80-248-1266-5 Halásková,M.Systémy veřejné správy v evropských zemích. Ostrava: VŠB TU, Ekf, 2004.ISBN 80-248-0600-2 Klokočka,V.,Wagnerová,E.Ústavy států Evropské unie. Praha:Linde,2004 ISBN 80- 7201-466-8 Lacina,K.,Čechák,V.Vývoj systémů veřejné správy.Praha:Prospektrum, 2001 ISBN 80-7175-100-6

Doporučená literatura:

Rýznar,L.,Šimonová,A.Evropská veřejná správa.Praha:MVČR,úsek veřejné správy. 2006.ISBN 80-7314-102-7 Lacina,K.Evropská veřejná správa. Praha:VŠ finanční a správní.2004 ISBN 80- 86754-10-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Úvod do systémů veřejné správy v EU - zásady činnosti veřejné správy, přehled systémů veřejné správy 2. Místo veřejné správy v moderním evropském státě - tendence vývoje evropských správních systémů v 19. a 20. st.,utváření představ o demokratickém pojetí veřejné správy, reformy 3. Vývoj systémů veřejné správy v EU 4. Evropský správní prostor principy a zásady evropské veřejné správy, 5.Systémy státní služby - v zemích EU a zemích střední a východní Evropy, komparace,odlišnosti 6. Přehled systémů veřejné správy v zemích EU hlediska členění, územně správní uspořádání v evropských zemích a ČR, specifika 7. Systémy místní správy v zemích EU typy uspořádání, subsidiarita, aktéři, kompetence, evropský pohled na místní správu (příklady zemí a jejich komparace s ČR) 8. Financování místní správy možnosti financování v zemích EU (příjmy,výdaje) příklady zemí- Francie, Německo, VB, Rakousko, Švédsko,Finsko, ČR, Estonsko, Polsko, Maďarsko. 9. Anglosaský systém veřejné správy - britský politický systém ( moc zákonodárná, výkonná a soudní), místní správa, reformy v anglosaském systému, kodexy státního zaměstnance 10.Systém tradičního správního práva - Francie, Německo, Rakousko- politický systém ( moc zákonodárná,výkonná a soudní), místní správa,financování, reformy 11.Skandinávský systém veřejné správy - Švédsko, Finsko- politický systém, místní správa, parlamentní ombudsman ve Švédsku, veřejné úřady, správní reformy ve skandinávských zemích 12. Veřejná správa v zemích V4 - veřejná správa a politický systém v ČR, Polsku, Maďarsku, Slovensku. 13. Pobaltský správní systém veřejná správa v Estonsku, Litvě a Lotyšsku 14.Vybrané systémy veřejné správy - veřejná správa v Rumunsku, Belgii, Lucembursku, Portugalsku, Nizozemí a jiných správních systémech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku