153-0308/04 – Hospodaření krajů a obcí (HKO)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat rozpočty obcí a krajů Charakterizovat příjmy a výdaje rozpočtů obcí a krajů Vysvětlit kroky rozpočtového procesu Analyzovat a srovnávat hospodaření krajů a obcí Vysvětlit přístupy k sestavení rozpočtu Popsat hlavní dílčí aspekty hospodaření obcí a krajů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení principy hospodaření územních samosprávných celků v ČR: obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí. Postiženy jsou zdroje a okruhy výdajů těchto rozpočtů, pravidla hospodaření, rozpočtový proces sestavování rozpočtu, vazby k jiným veřejných rozpočtům: Předmět dále postihuje současný vývoj a praktické problémy územních rozpočtů.

Povinná literatura:

TOMÁNEK, P. Hospodaření krajů a obcí. Ostrava: VŠB – TUO, 2009 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1.vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. ISBN 80-7261-086-4.

Doporučená literatura:

REKTOŘÍK, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Jak řídit kraj, město, obec: Rukověť územní samosprávy. II. díl, Finance, rozpočty, účetnictví, veřejná kontrola. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 135 s. ISBN 80-210-2955-2. HALÁSEK, D.; PILNÝ, J.; TOMÁNEK, P. Určování bonity obcí. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. 130 s. ISBN 80-248-0159-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce z problematiky územních rozpočtů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Postavení obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti a jejich - Teoretická aspekty hospodaření decentralizovaných rozpočtů (fiskální federalizmus) - Nástroje hospodaření územních celků - Rozpočtový proces - Rozpočtová skladba - Příjmy rozpočtů - Výdaje rozpočtů - Zápůjční prostředky - Přezkoumání hospodaření - Placení daní - Územní samosprávné celky a podnikání - Metody sestavování rozpočtu - Hospodaření s majetkem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: 50 % účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku