153-0318/01 – Veřejná ekonomika a správa B ()

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na předmět veřejná ekonomika a správa A a na získané vědomosti v bakalářském studiu oboru veřejná ekonomika a správa.Prohlubuje znalosti (teoretické i praktické) v širších souvislostech z veřejných financí, teorie veřejné správy, veřejné politiky a vybraných oblastí veřejné ekonomiky (např.ekonomika obrany, bezpečnosti a jiných odvětví, spolupráci veřejného a soukromého sektoru)včetně mezinárodních souvislostí.

Povinná literatura:

1. Halásková,M.,Kovář,J.Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava:VŠB- TU,Ekf,2004.ISBN 80-248-0587-1 2. Halásková,M.Systémy veřejné správy v evropských zemích.Ostrava:VŠB-TU, EKF, 2004.ISBN 80-248-0600-2 3. Rektořík, J., Šelešovský,J.a kol.Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru.Praha:Ekoprass, 2003.ISBN 80-86119-72-6 4.Vidláková,o.Pomahač, R. Veřejná správa. Praha:C.H.Beck, 2002.ISBN 80-7179- 748-0 5.Halásek,D. a kol. Rozhodování ve veřejném sektoru.Ostrava:VŠB-TU, EKF,2004. 6.Halásek,D.,Zezulová,L. Veřejná politika.Ostrava:VŠB-TU, EKF,2004. doporučená 1. Wright,G.,Nemec,J. Management veřejné správy teorie a praxe.Bratislava:Ekopress,2002. ISBN 80-867119-70-X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Veřejná ekonomika,ekonomie,politika,správa a jejich souvislosti 2.Teoretická východiska veřejné ekonomiky,úloha státu v ekonomice,smíšená ekonomika 3.Teorie veřejné volby, aplikace teorie rozhodování a byrokracie 4.Organizace a sektory ve veřejné ekonomice (veřejný a občanský sektor) 5.Veřejná správa a reformy 6.Veřejné finance jako nástroj veřejné ekonomiky a správy 7.Mezinárodní veřejné finance 8.Aplikace vybraných nástrojů veřejné ekonomiky a správy 9.Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) 10.Ekonomika a správa vybraných odvětví veřejného sektoru v ČR 11.Komparativní modely evropských systémů veřejné správy 12.Postavení veřejné správy v soudobé společnosti a její modernizace 13.Institucionální struktury veřejné správy 14.Lidský faktor a technologie ve veřejné správě Cvičení 1.veřejná ekonomika 2.veřejný sektor (ekonomika, správa a financování vybraných odvětví) 3.Veřejná správa ČR (Státní správa a samospráva, management) 4.Legislativa, dokumenty, instituce ve veřejné správě 5.Veřejná správa v evropských zemích - systémy, přehled a komparace 6.Mezinárodní spolupráce ve veřejné ekonomice a správě 7.Veřejné finance (mezinárodní,národní,regionální atd.) 8.Kontrolní systémy a jejich význam 9.Informační systémy a přístup k informacím 10.Etika a korupce ve veřejné ekonomice a správě

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku