153-0318/01 – Public Economics and Public Administration B ()

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course should enable students to understand the basic knowledge of public economy and public administration. It is necessary for graduates of economy policy and administration programme. The special attention is paid to the theoretical and practical application of public economy and public administration,public finance,Public Private Partnership and international colaboration.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Veřejná ekonomika,ekonomie,politika,správa a jejich souvislosti 2.Teoretická východiska veřejné ekonomiky,úloha státu v ekonomice,smíšená ekonomika 3.Teorie veřejné volby, aplikace teorie rozhodování a byrokracie 4.Organizace a sektory ve veřejné ekonomice (veřejný a občanský sektor) 5.Veřejná správa a reformy 6.Veřejné finance jako nástroj veřejné ekonomiky a správy 7.Mezinárodní veřejné finance 8.Aplikace vybraných nástrojů veřejné ekonomiky a správy 9.Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) 10.Ekonomika a správa vybraných odvětví veřejného sektoru v ČR 11.Komparativní modely evropských systémů veřejné správy 12.Postavení veřejné správy v soudobé společnosti a její modernizace 13.Institucionální struktury veřejné správy 14.Lidský faktor a technologie ve veřejné správě Cvičení 1.veřejná ekonomika 2.veřejný sektor (ekonomika, správa a financování vybraných odvětví) 3.Veřejná správa ČR (Státní správa a samospráva, management) 4.Legislativa, dokumenty, instituce ve veřejné správě 5.Veřejná správa v evropských zemích - systémy, přehled a komparace 6.Mezinárodní spolupráce ve veřejné ekonomice a správě 7.Veřejné finance (mezinárodní,národní,regionální atd.) 8.Kontrolní systémy a jejich význam 9.Informační systémy a přístup k informacím 10.Etika a korupce ve veřejné ekonomice a správě

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Other task type Other task type 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner