153-0320/01 – Public Finance B (VF B)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KNE04 Ing. Silvie Goliášová
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To summarize the main knowledge of the Public Finance A and identify some theoretical and. practical areas in further particulars. To explain the character of the tax impact on taxpayers and the origin of the taxation costs. To suggest the approaches to the public project assessment. To characterize the kinds of public property and the ways of property management To judge the selected issues of public budgets. To categorize the public orders. To evaluate the selected actual issues of public budgets.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject deepens basic knowledge of public finance in a theoretical and practical way. In the theoretical area introduces taxation incidence problems, public expenditures valuation questions and a common and capital budget problem. Further, it concerns problems of up-to-date public finance area.

Compulsory literature:

LUDER, K. Developments in Public Sector, Accounting. Speyer: University for Public Administration.

Recommended literature:

Forte, F. , Mudambi, R., Navarra, P. A Handbook Of Alternative Theories Of Public Economics Edward Elgar Publishing Ltd. is registered in the UK at: The Lypiatts, 15 Lansdown Road, Cheltenham, Glos GL50 2JA. Registered number: 2041703

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod 2. Historie veřejných financí v české ekonomice: - ekonomické směry prosazující se v oblasti veřejných financí na českém území od vzniku republiky, - daňová reforma 1927, - členění veřejných rozpočtů, vývoj financování samosprávy. 3. Daňové incidence: - daňové incidence, - typy daňové incidence, - teorie přenášení daňového břemene, - praktické možnosti měření daňového břemene. 4. Náklady zdanění: - pojetí nákladů zdanění, - administrativní náklady, - mrtvá ztráta. 5. Vliv sociálních dávek na pracovní úsilí: - modely poskytování sociálních dávek. 6. Pojetí běžného a kapitálového rozpočtu: - pojetí běžného a kapitálového rozpočtu, - sestavení běžného a kapitálového rozpočtu, - běžný a kapitálový rozpočet územního samosprávného celku. 7. Veřejný majetek: - veřejný majetek, - majetek ČR, - majetek krajů, - majetek obcí, - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 8. Zásady hodnocení veřejných výdajů: - vývoj veřejných výdajů, - efektivnost veřejných výdajů, - postup výběru projektů, - hodnocení projektů. 9. Veřejné zakázky: - zákon o veřejných zakázkách, - koncesní zákon. 10. Veřejný dluh: - veřejný dluh, - ekonomie veřejného dluhu. 11. Aktuální otázky státního rozpočtu: - aktuální otázky státního rozpočtu (v daném roce), - faktory ovlivňující vývoj příjmů, - vyrovnanost rozpočtu, - mandatorní výdaje, - daňové asignace. 12. Pravidla související s používáním prostředků EU v ČR: - úrovně čerpání prostředků EU, - implementační uspořádání operačních programů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Other task type Other task type 15  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.