153-0321/01 – Digitální občan (DIGO)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Eva Ardielli, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Ardielli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN657 Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled v oblasti digitální ekonomiky, digitální správy, eParticipace a konceptu smart city. - studenti se seznámí s digitálními nástroji používanými pro zapojování občanů do rozhodování ve veřejné správě, - získají dovednosti, jak uplatňovat nástroje pro komunikaci veřejné správy s občany, využívat internetové hlasování občanů, - naučí se uplatňovat nástroje strategické analýzy při plánování rozvoje obce - získají vědomosti o fungování smart city a roli ICT v tomto konceptu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Digitalizace je nedílnou součástí dnešní doby. Významně ovlivňuje fungování státu, obcí a veřejných institucí a mění požadavky na znalosti a dovednosti občanů. Obory veřejného sektoru, jako státní správa, místní správa, doprava, zdravotnictví, školství nebo kultura jsou ovlivněny digitální transformací. Internet, sociální sítě a mobilní aplikace se stávají nepostradatelnou součástí každého člena digitální společnosti.

Povinná literatura:

GIL-GARCIA, J. Ramon, DAWES, S. Sharon and Theresa A. PARDO (eds.). Digital Government and Public Management. Generating Public Sector Innovation at the Crossroads of Research and Practice. Routledge, 2022. ISBN 9781032193434. PAULIN, Alois. Smart City Governance. Elsevier, 2018. ISBN 9780128162248. SLAVÍK, Jakub. Smart city v praxi. Jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání. Profil press. 2017, 144 s. ISBN 978-80-86726-80-9.

Doporučená literatura:

CROPF, Robert A. E-government for public managers: administering the virtual public sphere. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2017. ISBN 9781442261907. ČERMÁK, Daniel, Jana VOBECKÁ a kol. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství /SLON/ v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., 2011. 181 s. ISBN 978-80-7419-067-4. MILAKOVICH, E. Michael. Digital Governance. Applying Advanced Technologies to Improve Public Service. Routledge, 2022. ISBN 9781032104911.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet: vypracování projektu, písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Globální digitální správa: Globální občanství a digitální správa, integrace technologií, politiky a veřejné správy. 2. eParticipace: Demokratické principy, aktéři veřejné správy, definice pojmů, participace občanů, zapojení ICT. 3. Elektronické hlasování: metody kolektivního rozhodování, veřejné rozhodování přímé, nepřímé, systémy zastupitelské demokracie, druhy voleb, zapojení ICT, eVoting. 4. Modely participace: Mezinárodní úprava, participace politická a občanská, participace veřejnosti, pilíře eParticipace. 5. Měření a hodnocení eParticipace: přístupy zemí, EU a OSN, inspirující země, dobrá praxe. 6. Klientsky orientovaná veřejná správa: Proklientský web veřejné správy, digitální brány, portálová řešení, přístupnost webu. 7. Nástroje eParticipace: webové stránky, blogy, chaty, elektronické hlasování, průzkumy mínění, dotazníky, ankety, diskusní fóra, komentáře, online referenda a ePetice. 8. Participativní rozpočtování: participativní demokracie, participativní rozpočet, zásady a principy, využití elektronických nástrojů, příklady realizace v ČR. 9. Propagace a komunikace ve veřejných službách: Komunikace města s občany, nástroje komunikace, internetové hlasování občanů. 10. Služby měst obcí a regionů: chytrá energetika a služby, eDoprava, eKultura, eVzdělávání, eHealth. 11. Smart city: Ekonomická a manažerská stránka, koncept a úrovně smart city, ICT ve smart city a jeho role. 12. Strategické řízení ve veřejné správě: Strategický cyklus, aktéři veřejné správy, legislativní rámec, strategické řízení v ČR. 13. Nástroje strategické analýzy: Strategický plán rozvoje města, PESTLE analýza, SWOT analýza, analýza zainteresovaných subjektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Docházka na přednášky je fakultativní. Docházka na cvičení min 60%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování projektu na téma zadané garantem

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.