153-0324/01 – Oceňování majetku B (OCMB)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl předmětu Oceňování majetku B Znalosti – Budete umět: 1. Posoudit administrativní hodnotu majetku 2. Rychle provést ocenění majetku 3. Používat metody oceňování a postupy podle platné vyhlášky Dovednosti – Budete schopni 1. Správně aplikovat postupy a metody administrativního oceňování majetku 2. Rozlišit význam jednotlivých oceňovacích metod a jejich přínos pro administrativní oceňování 3. Zorientovat se v posudku pro zjištění administrativní hodnoty majetku Návyky – Získáte 1. Teoretické a praktické zkušenosti s oceňováním majetku 2. Povědomí o oblasti oceňování 3. Informace o právních předpisech v oblasti majetku a oceňování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními aspekty administrativního oceňování v ČR. Studenti budou podrobně seznamováni s platným zákonem a platnou vyhláškou pro oceňování nemovitostí a dále se souvisejícími a navazujícími právními předpisy. V rámci předmětu budou dále provádět oceňování na praktických příkladech.

Povinná literatura:

1. BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. 8. vyd. Brno: CERM, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. 2. HUTTER, D. Základy oceňování nemovitostí. 2. vyd. Praha: VŠR-IFD, 2010. 59 s. ISBN 978-80-904261-5-3. 3. BRADÁČ, A.; FIALA, J. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. 3. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 743 s. ISBN 80-7201-441-2. 4. ZAZVONIL, Z. Oceňování nemovitostí na tržních principech. 1. vyd. Praha: CEDUK, 1996. 173 s. ISBN 80-902109-0-2. 5. BRADÁČ, A.; FIALA, J. [i]Nemovitosti: oceňování a právní vztahy.[/i] 3. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 743 s. ISBN 80-7201-441-2. 6. ZAZVONIL, Z. [i]Oceňování nemovitostí na tržních principech.[/i] 1. vyd. Praha: CEDUK, 1996. 173 s. ISBN 80-902109-0-2. 7. Zákon 151/1997 o oceňování majetku a o změněn některých zákonů 8. Vyhláška č. 3/2008

Doporučená literatura:

1. SEBERA, J. [i]Oceňování lesa[/i]. 1. vyd. Brno: MZE Brno, 2004. 114 s. ISBN 80-7157-818-5.1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce, test

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Evidence nemovitostí v katastru nemovitostí 2. Katastr nemovitostí v ČR 3. Informační výstup z KN 4. Činnost znalců a odhadců, znalecký posudek 5. Pozemky a jejich oceňování 6. Oceňování zemědělských pozemků 7. Oceňování stavebních pozemků 8. Oceňování staveb nákladovým způsobem 9. Oceňování staveb kombinací výnosového a nákladového způsobu 10. Oceňování staveb porovnávacím způsobem 11. Ocenění práv a závazků k nemovitému majetku 12. Ocenění trvalých porostů 13. Efektivní prodeje majetku 14. Veřejné dražby v ČR

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2006/2007 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 11
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku