153-0324/03 – Oceňování majetku B (OCMB)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN657 Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl předmětu Oceňování majetku B Znalosti – Budete umět: 1. Posoudit administrativní hodnotu majetku 2. Rychle provést ocenění majetku 3. Používat metody oceňování a postupy podle platné vyhlášky Dovednosti – Budete schopni 1. Správně aplikovat postupy a metody administrativního oceňování majetku 2. Rozlišit význam jednotlivých oceňovacích metod a jejich přínos pro administrativní oceňování 3. Zorientovat se v posudku pro zjištění administrativní hodnoty majetku Návyky – Získáte 1. Teoretické a praktické zkušenosti s oceňováním majetku 2. Povědomí o oblasti oceňování 3. Informace o právních předpisech v oblasti majetku a oceňování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními aspekty administrativního oceňování v ČR. Studenti budou podrobně seznamováni s platným zákonem a platnou vyhláškou pro oceňování nemovitostí a dále se souvisejícími a navazujícími právními předpisy. V rámci předmětu budou dále provádět oceňování na praktických příkladech.

Povinná literatura:

1. BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. 8. vyd. Brno: CERM, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. 2. HUTTER, D. Základy oceňování nemovitostí. 2. vyd. Praha: VŠR-IFD, 2010. 59 s. ISBN 978-80-904261-5-3. 3. BRADÁČ, A.; FIALA, J. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. 3. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 743 s. ISBN 80-7201-441-2. 4. ZAZVONIL, Z. Oceňování nemovitostí na tržních principech. 1. vyd. Praha: CEDUK, 1996. 173 s. ISBN 80-902109-0-2. 5. BRADÁČ, A.; FIALA, J. [i]Nemovitosti: oceňování a právní vztahy.[/i] 3. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 743 s. ISBN 80-7201-441-2. 6. ZAZVONIL, Z. [i]Oceňování nemovitostí na tržních principech.[/i] 1. vyd. Praha: CEDUK, 1996. 173 s. ISBN 80-902109-0-2. 7. Zákon 151/1997 o oceňování majetku a o změněn některých zákonů 8. Vyhláška č. 3/2008

Doporučená literatura:

1. SEBERA, J. [i]Oceňování lesa[/i]. 1. vyd. Brno: MZE Brno, 2004. 114 s. ISBN 80-7157-818-5.1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce, test

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Evidence nemovitostí v katastru nemovitostí 2. Katastr nemovitostí v ČR 3. Informační výstup z KN 4. Činnost znalců a odhadců, znalecký posudek 5. Pozemky a jejich oceňování 6. Oceňování zemědělských pozemků 7. Oceňování stavebních pozemků 8. Oceňování staveb nákladovým způsobem 9. Oceňování staveb kombinací výnosového a nákladového způsobu 10. Oceňování staveb porovnávacím způsobem 11. Ocenění práv a závazků k nemovitému majetku 12. Ocenění trvalých porostů 13. Efektivní prodeje majetku 14. Veřejné dražby v ČR

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku