153-0325/01 – Health Care Economics (EKZD)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• define the theoretical resources of health policy and the subjects of health policy including their mission and competences • measure the separate models of refund mechanisms for health services financing • compare the different health systems asserting in the EU countries • evaluate the health insured plans of health insurance companies • characterize the separate methods of economic analysis applied in the health care economics • discuss the separate phases of health care economics reform since the year 1989

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course deals with the main health care issues particularly the problems of finacing and allocation of the disposal resources.It focuses on quality and effectiveness of the health care in the Czech Republic and the EU.

Compulsory literature:

BARTÁK, Miroslav. [i]Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví[/i]. 1. vyd. Praha: Wolters Klumer ČR, 2010. 223 s. ISBN 978-80-7357-503-8. ČERVINKA, Tomáš. [i]Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ s komentářem a příklady 2012[/i]. Olomouc: ANAG, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7263-731-7. DURDISOVÁ, Jaroslava. [i]Ekonomika zdraví[/i]. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 228 s. ISBN 80-245-0998-9. HOLČÍK, Jan. [i]Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost: k teoretickým základům cesty ke zdraví[/i]. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. ISBN 978-80-210-5239-0. GLADKIJ, Ivan a kolektiv. [i]Management ve zdravotnictví[/i]. Brno: Computer Press, 2003. 380 s. ISBN 80-7226-996-8.

Recommended literature:

NĚMEC, Jiří. [i]Principy zdravotního pojištění[/i]. Praha: Grada Publishing, 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2628-1. HOLČÍK, Jan, Pavlína Káňová a Lukáš Prudil. [i]Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní pojmy a perspektivy[/i]. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 186 s. ISBN 80-7013-417-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zdraví a zdravotnické služby. Determinanty zdraví. Základní pojmy. 2. Ekonomie zdravotnictví. Poptávka a nabídka zdravotnických služeb. Veřejné a soukromé statky ve zdravotnictví. 3. Selhání trhu v poskytování zdravotnických služeb, nedokonalá konkurence, asymetrická informace. 4. Veřejnoprávní zdravotní pojištění, základní pojmy a mechanismy. Veřejné výdaje na zdravotnictví. 5. Soukromé zdravotní pojištění, základní pojmy a mechanismy, srovnání s veřejnoprávním zdravotním pojištěním. Soukromé výdaje na zdravotnictví. 6. Systémy úhrad zdravotnických služeb a jejich vliv na chování poskytovatelů. Hlavní výhody a nevýhody. Kapitační platba. 7. Systémy úhrad zdravotnických služeb a jejich vliv na chování poskytovatelů. Hlavní výhody a nevýhody. Platba podle výkonů. 8. Systém DRG. Historie, vývoj, aplikace v ČR. 9. Zdravotní pojišťovny v ČR, systém jejich fungování a hospodaření. 10.Organizace a management zdravotnických služeb. Formy vlastnictví zdravotnických zařízení. 11.Léky a léková politika. Spotřeba a úhrada léků, regulace úhrady léků. Hlavní problémy v ČR. 12.Řízená péče a řízená konkurence. Případová studie USA. 13.Ekonomické hodnocení přínosu zdravotnických služeb (CBA, CEA). 14.Kvalita zdravotní péče. Možnosti sledování kvality zdravotní péče. Situace v ČR.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Other task type Other task type 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.