153-0325/01 – Ekonomika zdravotnictví (EKZD)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• definovat teoretická východiska zdravotní politiky a subjekty zdravotní politiky včetně jejich poslání a kompetencí • posoudit jednotlivé modely úhradových mechanismů pro financování zdravotnických služeb • porovnat různé zdravotnické systémy uplatňované v zemích EU • zhodnotit zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven • charakterizovat jednotlivé metody ekonomické analýzy aplikované ve zdravotnictví • diskutovat jednotlivé etapy reformy zdravotnictví od roku 1989

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku financování zdravotnictví z hlediska tvorby a rozdělování zdrojů z veřejných i soukromých zdrojů, na hospodaření organizací a hodnocení efektivnosti ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

BARTÁK, Miroslav. [i]Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví[/i]. 1. vyd. Praha: Wolters Klumer ČR, 2010. 223 s. ISBN 978-80-7357-503-8. ČERVINKA, Tomáš. [i]Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ s komentářem a příklady 2012[/i]. Olomouc: ANAG, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7263-731-7. DURDISOVÁ, Jaroslava. [i]Ekonomika zdraví[/i]. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 228 s. ISBN 80-245-0998-9. HOLČÍK, Jan. [i]Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost: k teoretickým základům cesty ke zdraví[/i]. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. ISBN 978-80-210-5239-0. GLADKIJ, Ivan a kolektiv. [i]Management ve zdravotnictví[/i]. Brno: Computer Press, 2003. 380 s. ISBN 80-7226-996-8.

Doporučená literatura:

NĚMEC, Jiří. [i]Principy zdravotního pojištění[/i]. Praha: Grada Publishing, 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2628-1. HOLČÍK, Jan, Pavlína Káňová a Lukáš Prudil. [i]Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní pojmy a perspektivy[/i]. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 186 s. ISBN 80-7013-417-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zdraví a zdravotnické služby. Determinanty zdraví. Základní pojmy. 2. Ekonomie zdravotnictví. Poptávka a nabídka zdravotnických služeb. Veřejné a soukromé statky ve zdravotnictví. 3. Selhání trhu v poskytování zdravotnických služeb, nedokonalá konkurence, asymetrická informace. 4. Veřejnoprávní zdravotní pojištění, základní pojmy a mechanismy. Veřejné výdaje na zdravotnictví. 5. Soukromé zdravotní pojištění, základní pojmy a mechanismy, srovnání s veřejnoprávním zdravotním pojištěním. Soukromé výdaje na zdravotnictví. 6. Systémy úhrad zdravotnických služeb a jejich vliv na chování poskytovatelů. Hlavní výhody a nevýhody. Kapitační platba. 7. Systémy úhrad zdravotnických služeb a jejich vliv na chování poskytovatelů. Hlavní výhody a nevýhody. Platba podle výkonů. 8. Systém DRG. Historie, vývoj, aplikace v ČR. 9. Zdravotní pojišťovny v ČR, systém jejich fungování a hospodaření. 10.Organizace a management zdravotnických služeb. Formy vlastnictví zdravotnických zařízení. 11.Léky a léková politika. Spotřeba a úhrada léků, regulace úhrady léků. Hlavní problémy v ČR. 12.Řízená péče a řízená konkurence. Případová studie USA. 13.Ekonomické hodnocení přínosu zdravotnických služeb (CBA, CEA). 14.Kvalita zdravotní péče. Možnosti sledování kvality zdravotní péče. Situace v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku