153-0325/02 – Ekonomika zdravotnictví (EKZD)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• definovat teoretická východiska zdravotní politiky a subjekty zdravotní politiky včetně jejich poslání a kompetencí • posoudit jednotlivé modely úhradových mechanismů pro financování zdravotnických služeb • porovnat různé zdravotnické systémy uplatňované v zemích EU • zhodnotit zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven • charakterizovat jednotlivé metody ekonomické analýzy aplikované ve zdravotnictví • diskutovat jednotlivé etapy reformy zdravotnictví od roku 1989

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku financování zdravotnictví z hlediska tvorby a rozdělování zdrojů z veřejných i soukromých zdrojů, na hospodaření organizací a hodnocení efektivnosti ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

BARTÁK, Miroslav. [i]Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví[/i]. 1. vyd. Praha: Wolters Klumer ČR, 2010. 223 s. ISBN 978-80-7357-503-8. ČERVINKA, Tomáš. [i]Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ s komentářem a příklady 2012[/i]. Olomouc: ANAG, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7263-731-7. DURDISOVÁ, Jaroslava. [i]Ekonomika zdraví[/i]. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 228 s. ISBN 80-245-0998-9. HOLČÍK, Jan. [i]Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost: k teoretickým základům cesty ke zdraví[/i]. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. ISBN 978-80-210-5239-0. GLADKIJ, Ivan a kolektiv. [i]Management ve zdravotnictví[/i]. Brno: Computer Press, 2003. 380 s. ISBN 80-7226-996-8.

Doporučená literatura:

NĚMEC, Jiří. [i]Principy zdravotního pojištění[/i]. Praha: Grada Publishing, 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2628-1. HOLČÍK, Jan, Pavlína Káňová a Lukáš Prudil. [i]Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní pojmy a perspektivy[/i]. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 186 s. ISBN 80-7013-417-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zadaný úkol

E-learning

Další požadavky na studenta

stanovená aktivní účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Zdravotní politika, cíle, fáze tvorby zdravotní politiky. Vymezení základních pojmů: zdraví, zdravotnictví, zdravotnické služby. 2.Ekonomika zdravotnictví. Charakteristika statků ve zdravotnictví, selhání trhu. Poptávka a nabídka zdravotní péče. 3.Zdravotnické systémy v rozvojových zemích. 4.Financování zdravotnictví – modely, formy plateb. 5.Financování zdravotnictví – metody proplácení nákladů poskytovatelů zdravotnických služeb. 6.Systém veřejného zdravotního pojištění. Soukromé zdravotní pojištění. 7.Hospodaření a podmínky fungování zdravotních pojišťoven v ČR. 8.Soustava zdravotnických zařízení v ČR a jejich organizační uspořádání. 9.Reforma českého zdravotnictví. 10.Ekonomika zdravotnických institucí. 11.Základy marketingu, plánování, řízení změn ve zdravotnictví. 12.Ekonomické hodnocení přínosů zdravotnických služeb. 13.Etika ve zdravotnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku