153-0328/02 – Speciální seminář (SS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN657 Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
JUR56 Ing. Anna Juřicová, Ph.D.
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
KRA265 Ing. Anna Kovářová
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
MA104 doc. Ing. Jiří Marek, CSc.
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
VAC25 Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vybrat okruh problematiky z veřejné ekonomiky a správy ke zpracování v rámci seminární práce. Popsat zásady a přístupy ke zpracovávání odborných prací. Nalézt cíl a metody řešení tématu. Popsat teoretická východiska řešeného problému. Charakterizovat obsah řešení tématu do podoby zásad zpracování (osnova). Rešeršovat potřebnou odbornou literaturu k tématu. Vypracovat seminární práci.

Vyučovací metody

Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem semináře je prohloubit a rozšířit znalosti z předmětné problematiky oboru Veřejná ekonomika a správa a rozvíjet dovednosti samostatné odborné práce, se zaměřením na přípravu diplomové práce. Věcný obsah speciálního semináře se odvíjí od zaměření semináře. Zaměření semináře (včetně vedoucích jednotlivých seminářů a způsobu přihlašování do semináře) je upraveno vyhláškou garanta oboru Veřejná ekonomika a správa pro každý akademický rok.

Povinná literatura:

- Zásady pro vypracování diplomové práce - dle zaměření semináře a zaměření připravované diplomové práce

Doporučená literatura:

Dle příslušné problematiky semináře.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování a odevzdání dílčích částí seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Konzultace se studenty k odborným tématům na základě jejich studia literatury doporučené v semináři. 2. Prohlubování dovedností v oblasti metodiky odborné (výzkumné) práce zejména z hledisek - vymezení problému, stanovení cíle a obsahové struktury práce, - formulace pracovních hypotéz, - volby metod k ověření hypotéz, - práce s odbornou literaturou, včetně osvojení pravidel bibliografické citace. 3. Stanovení obsahového zaměření diplomové práce, cíle práce. 4. Formulace hypotézy a vymezení metod vhodných k jejímu ověření. 5. Vymezení základní literatury odpovídající obsahovému zaměření práce. 6. Řešení konkrétního úkolu dle pokynů vedoucího semináře. Pozn.: Konkrétní věcný obsah speciálního semináře se odvíjí od zaměření semináře. Zaměření semináře (včetně vedoucích jednotlivých seminářů a způsobů přihlašování do semináře) je upraveno vyhláškou garanta oboru Veřejná ekonomika a správa pro každý akademický rok, vždy před zahájením semestru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok