153-0334/01 – Systémy veřejné správy ČR a EU (SVSCR a EU)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL127 Ing. Hana Doleželová
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět •Základní informace o veřejné správě v zemích EU, správní principy a zásady. •Modely zaměstnávání pracovníků v zemích EU, systémy místního uspořádání a jejich specifika. Budete schopni •Srovnat orgány veřejné správy v širším pojetí v ČR a vybraných zemích EU, •Charakterizovat základní ustavní principy a systémy státní služby v zemích EU Získáte •Přehled o podstatě Evropského správního prostoru a jeho zásadách pro veřejnou správu •Znalosti o přehledu správních systémů dle jednotlivých hledisek

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na aktuální otázky evropských systémů veřejné správy v zemích EU a ČR i nově přistoupených zemích,na charakteristické rysy systémů veřejné správy. Pozornost je věnována i tendenci vývoje jednotlivých správních systémů,principům, zásadám, problémům, probíhajícím reformám, politickému systému a místní správě i financování místní správy v jednotlivých zemích a jejich komparaci.

Povinná literatura:

Halásková, M. Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie, SAEI, vol. 13. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 1. vydání. 198 s. 2012. ISBN 978-80-248-2808-4 Halásková,M.Veřejná správa v Evropské unii. Opava: Optys,2009,1. Vyd.181s.ISBN 978-80-85819-77-9 Klokočka V., Wagnerová,E. Ústavy států EU.1.díl Praha:Linde, 2004.2. vyd. ISBN 80-7201-466-8 Klokočka V. Ústavy států EU.2.díl Praha:Linde, 2005. ISBN 80-7201-556-7 Klokočka V. Ústavní systémy evropských států.2.vyd.Praha:Linde, 2006.ISBN 80-7201-606-7

Doporučená literatura:

Provazníková, R.(2015). Financování obcí měst a regionů- Teorie a praxe (3. aktualizované a rozšířené vydání). Praha: Grada. Žárska, E.a kol.(2016).Veřejná správa. Bratislava: Ekonom.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet- zpracování seminární práce + docházka na cvičení ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Úvod do systémů veřejné správy - zásady činnosti veřejné správy, přehled systémů veřejné správy 2. Místo veřejné správy v moderním evropském státě - tendence vývoje evropských správních systémů v 19. a 20. st.,utváření představ o demokratickém pojetí veřejné správy, reformy 3.Evropské integrační procesy - vývoj a historie evropské integrace, pilíře EU,Právo ES, Ústava EU 4.Sjednocení Evropy ve formě EU - Evropský správní prostor, principy a zásady evropské veřejné správy, 5.Systémy státní služby - v zemích EU a zemích střední a východní Evropy, komparace,odlišnosti 6. Přehled systémů veřejné správy v zemích EU hlediska členění, územně správní uspořádání v evropských zemích a ČR 7. Systémy místní správy v zemích EU typy uspořádání, subsidiarita, aktéři, kompetence, evropský pohled na místní správu (příklady zemí a jejich komparace s ČR) 8. Financování místní správy možnosti financování v zemích EU (příjmy,výdaje) příklady zemí- Francie, Německo, VB, Rakousko, Švédsko,Finsko, ČR, Estonsko, Polsko, Maďarsko. 9. Anglosaský systém veřejné správy - britský politický systém ( moc zákonodárná, výkonná a soudní), místní správa, reformy v anglosaském systému, kodexy státního zaměstnance 10.Systém tradičního správního práva - Francie, Německo, Rakousko- politický systém ( moc zákonodárná,výkonná a soudní), místní správa,financování, reformy 11.Skandinávský systém veřejné správy - Švédsko, Finsko- politický systém, místní správa, parlamentní ombudsman ve Švédsku, veřejné úřady, správní reformy ve skandinávských zemích 12. Veřejná správa v nově přistoupených zemích EU - veřejná správa a politický systém např. v ČR, Polsku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Estonsku atd. 12.Mezinárodní instituce ve veřejné správě - např.(INA, EIPA, Rada Evropy, Eurocities), význam mezinárodních aktivit v oblasti veřejné správy v ČR a jiných zemích, mezinárodní spolupráce měst, obcí a regionů, partnerská města. 13.Vybrané problémy veřejné správy - korupce ve veřejné správě,pojem korupce,boj proti korupci,index vnímání korupce v zemích EU,v nově přistoupených zemích EU i ve světě 14.Mezinárodní veřejné finance, - možnosti financování měst, obcí a regionů z prostředků EU, - strukturální fondy EU, iniciativy Společenství. CVIČENÍ-tématické bloky 1.veřejná správa v EU (státní správa, komparace ministerstev a jiných institucí). 2.veřejná správa a kontrola v EU (kontrolní instituce) 3.veřejná správa a informatika (e- government, přístup k informacím, srovnání) 4.místní správa srovnání systémů 5.mezinárodní spolupráce v oblasti veřejné správy (svazy, sdružení měst, obcí, euroregiony, partnerská města) 6.etika a korupce ve veřejné správě 7.rozpočtová politika EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku