153-0334/02 – Systémy veřejné správy ČR a EU (SVSCR a EU)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět •Základní informace o veřejné správě v zemích EU, správní principy a zásady. •Modely zaměstnávání pracovníků v zemích EU, systémy místního uspořádání a jejich specifika. Budete schopni •Srovnat orgány veřejné správy v širším pojetí v ČR a vybraných zemích EU, •Charakterizovat základní ustavní principy a systémy státní služby v zemích EU Získáte •Přehled o podstatě Evropského správního prostoru a jeho zásadách pro veřejnou správu •Znalosti o přehledu správních systémů dle jednotlivých hledisek

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na aktuální otázky evropských systémů veřejné správy v zemích EU a ČR i nově přistoupených zemích,na charakteristické rysy systémů veřejné správy. Pozornost je věnována i tendenci vývoje jednotlivých správních systémů,principům, zásadám, problémům, probíhajícím reformám, politickému systému a místní správě i financování místní správy v jednotlivých zemích a jejich komparaci.

Povinná literatura:

Halásková, M. Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie, SAEI, vol. 13. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 1. vydání. 198 s. 2012. ISBN 978-80-248-2808-4 Halásková,M.Veřejná správa v Evropské unii. Opava: Optys,2009,1. Vyd.181s.ISBN 978-80-85819-77-9 Klokočka V., Wagnerová,E. Ústavy států EU.1.díl Praha:Linde, 2004.2. vyd. ISBN 80-7201-466-8 Klokočka V. Ústavy států EU.2.díl Praha:Linde, 2005. ISBN 80-7201-556-7 Klokočka V. Ústavní systémy evropských států.2.vyd.Praha:Linde, 2006.ISBN 80-7201-606-7

Doporučená literatura:

Provazníková, R.(2015). Financování obcí měst a regionů- Teorie a praxe (3. aktualizované a rozšířené vydání). Praha: Grada. Žárska, E.a kol.(2016).Veřejná správa. Bratislava: Ekonom.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet a zkouška

E-learning

aaaaaa

Další požadavky na studenta

Zpracování dílčích studií v průběhu semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do systémů veřejné správy v EU- zásady činnosti veřejné správy, přehled systémů veřejné správy v zemích EU - hlediska členění a modely. 2. Místo veřejné správy v moderním evropském státě – hlavní vývojové tendence a formování systémů veřejné správy, utváření představ o demokratickém pojetí veřejné správy, tendence vývoje evropských správních systémů v 19. a 20. st., správní reformy. 3. Evropský správní prostor, principy a zásady evropské veřejné správy, aktéři ESP, kompetence EU a zemí EU. 4. Systémy veřejné služby v zemích EU- modely zaměstnávání v EU, kategorie zaměstnanců, principy a zásady, etické kodexy, legislativní úprava - příklady zemí EU. 5. Systémy místní správy v zemích EU - typy uspořádání, modely místní správy, subsidiarita, aktéři, kompetence, úloha decentralizace, evropský pohled na místní správu na příkladu zemí EU a jejich komparace s ČR. 6. Financování místní správy v zemích EU- zdroje financování místní správy, veřejné příjmy, veřejné výdaje, význam fiskální decentralizace, financování místních veřejných služeb v zemích EU. 7. Anglosaský systém veřejné správy - charakteristika britské správního systému, orgány veřejné moci, specifika, místní správa, správní reformy. 8. Kontinentální správní systém - veřejná správa, orgány veřejné moci, místní správa na příkladu Francie, Německa, Rakouska, Belgie. 9. Skandinávský systém veřejné správy- veřejná správa na příkladu Švédsko a Finska, orgány veřejné moci, místní správa, veřejné úřady, správní reformy ve skandinávských zemích. 10. Veřejná správa v zemích středomořské tradice – (Španělsko, Portugalsko, Řecko, Malta, Kypr), hlavní rysy správního systému, charakteristika a specifika veřejné správy, místní správa. 11. Východoevropský model veřejné správy - Veřejná správa zemích V4 (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a v pobaltských zemích (Litva, Lotyšsko). 12. Veřejná správa v zemích jihovýchodního modelu - Charakteristika správního systému v Rumunsku, Bulharsku, místní správa, veřejné služby. CVIČENÍ 1.Instituce a orgány v EU 2.Legislativní zajištění veřejné správy, ústavní uspořádání v zemích EU a v ČR 3.Veřejná správa v EU - srovnání orgánů veřejné moci v ČR a zemích EU 4.Místní správa- srovnání systémů místní správy v zemích EU a v ČR 5.Veřejné služby- jejich zabezpečení úrovněmi veřejné správy, financování- srovnání ČR a zemí EU 6.Mezinárodní spolupráce v oblasti veřejné správy - formy spolupráce, mezinárodní organizace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku