153-0337/01 – Ekonomika obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku (EOBaVP)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Lenert, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. David Lenert, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: • identifikovat odvětví obrany a bezpečnosti z hlediska mikroekonomických a makroekonomických aspektů, • definovat jednotlivé segmenty resortu z hlediska jejich postavení při zajišťování obrany a bezpečnosti, • charakterizovat státní politiky a strategie v oblasti obranného, bezpečnostního a záchranného systému ČR. Budete schopni: • podrobně specifikovat bezpečnostní politiku a strukturu bezpečnostního systému ČR, • popsat postavení obranných a bezpečnostních složek v rámci mezinárodních aliancí, • analyzovat efektivnost využívání ekonomických zdrojů při zabezpečování obrany státu. Získáte: • schopnost aplikovat teoretické znalostí a praktické dovedností, ve vztahu k ekonomickým nástrojům využitelným pro současnou praxi, • přehled o ekonomické problematice a struktuře obranného, bezpečnostního a záchranného systému ČR, • znalosti jak o historických aspektech vztahů mezi politikou, ekonomikou a národní obranou, tak o prognózách budoucího vývoje.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět navazuje na předměty Veřejnou ekonomiku a správu, Ekonomiku veřejného sektoru, Systémy veřejné správy, Veřejné finance A a rozšiřuje problematiku ekonomiky obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku v ČR, i vybraných zemích EU a NATO. Věnuje pozornost zejména bezpečnostní politice, ekonomice, fektivnosti, a řízení ozbrojených sil - Armáda ČR, Policie ČR, Hasičské záchranné sbory, Civilní ochrana ČR, jakož i vybraným mezinárodním aliancím.

Povinná literatura:

HALÁSEK, D., LENERT, D., PERNICA, B. Ekonomika obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 181 s. ISBN 80-248-1026-3. MAREŠ, M., J. REKTOŘÍK a J. ŠELEŠOVSKÝ. Krizový management: Případové bezpečnostní studie. Praha: Ekopress, 2013, 237. ISBN 978-80-86929-92-7. REKTOŘÍK, J. a kol. Krizový management ve veřejné správě, teorie a praxe. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004, ISBN 80-86119-83-1.

Doporučená literatura:

PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční spolupráce). Praha: Linde Praha, a.s., 2004, ISBN 80-7201-489-7. REKTOŘIK, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J; VILÁŠEK, J. a kol. Krizové řízení ve veřejné správě. Brno: Ekopress, s.r.o., 2004, ISBN 80-86119-83-1. ŠEVČÍK, V. Ekonomika a obrana státu. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999, ISBN 80-7278-014-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Bezpečnostní politika ČR - Bezpečnostní strategie ČR; Základní východiska bezpečnostní politiky ČR; Bezpečnostní zájmy; Bezpečnostní prostředí; Strategie prosazování bezpečnostních zájmů ČR 2. Stát, bezpečnost a ozbrojené síly - Stát, jeho funkce a organizace; Instituce státu a její odvětvová organizace; Funkce vnější bezpečnosti a obrana státu; Zvláštnosti odvětví obrany; Pojem ozbrojených sil; Obecná definice ozbrojených sil; Ozbrojené síly z jazykového a legislativního hlediska 3. Hranice produkčních možností a obrana - Alokace zdrojů; Efektivnost alokace zdrojů 4. Efektivnost využívání ekonomických zdrojů při zabezpečování obrany státu - Růst ekonomických potřeb obrany státu a problém jejich uspokojování; Zvyšování efektivnosti materiálního zabezpečení obrany; Marketing - nástroj kontroly a efektivnosti využívaní ekonomických zdrojů a prostředky obrany 5. Ekonomika aliancí 6. Ozbrojené síly, branná povinnost a profesionalizace ozbrojených sil - Branná soustava a branná povinnost; Modely branných soustav (ozbrojených sil); Branná povinnost - struktura a uplatňování; Branná soustava a povinnost na území ČR; Struktura ozbrojených sil; Správní a operační struktura ozbrojených sil; Personální struktura resortu obrany; Dynamika personální struktury ozbrojených sil; Profesionalizace ozbrojených sil 7. Vojenská a civilní služba - Spravedlnost branné povinnosti; Pojem spravedlnosti a diskriminace; Náhrada vojenské služební povinnosti; Ekonomické hledisko společenské služby; Náklady a efekty společenské služby; Problémy managementu společenské služby 8. Bezpečnostní systém ČR 9. Operační příprava státního území - Operační příprava státního území v systému národní a vojenské infrastruktury; Směry operační přípravy státního území; Místo a úloha operační přípravy státního území v procesu plánování obrany 10. Severoatlantická obranná aliance (NATO) - Instituce NATO; Programy bezpečnostních investic 11. Základní úkoly Armády ČR - Záměry použití Armády ČR; Záměr použití Armády ČR v asistenčních operacích na podporu IZS; Plánování obrany 12. Vnitřní bezpečnost státu - Vnitřní bezpečnost v celkovém bezpečnostním systému ČR; Územní prvky bezpečnostního systému ČR; Policie ČR; Obecní policie; Záchranné sbory, záchranné služby a havarijní služby, IZS (integrovaný záchranný systém); Další prvky bezpečnostního systému ČR; Spolupráce Policie ČR s územními orgány krizového řízení (kraji, obcemi); Opatření k zabezpečení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 13. Požární ochrana - Povinnosti na úseku požární ochrany; Státní správa a samospráva na úseku požární ochrany; Jednotka požární ochrany; Postihy na úseku požární ochrany 14. Civilní ochrana v ČR - Úkoly dotčených orgánů a osob k ochraně obyvatelstva; Informování, varování a vyrozumění; Opatření k ochraně obyvatelstva - individuální ochrana osob; Ukrytí obyvatelstva; Evakuace osob; Nouzové přežití obyvatelstva; Zařízení civilní ochrany

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40  21 2
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Vyžaduje se minimálně 50% seminářů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní