153-0339/01 – Veřejná ekonomika a správa (VES)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět •Základní teoretická východiska veřejné ekonomiky, podstatu a smysl fungovaní •Postavení veřejné správy jako managera veřejné ekonomiky Budete schopni •Rozlišit organizace v neziskovém sektoru a strukturu organizací veřejné správy •Definovat nástroje veřejné ekonomiky (veřejné zakázky a investice,veřejnou podporu, veřejné informatice, veřejnou kontrolu). Získáte •Základní vědomosti o veřejné ekonomice a veřejné správě. •Vědomosti o obsahových částech veřejné ekonomika a správy

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje základní vědomosti o veřejné ekonomice a veřejné správě, nezbytné pro absolventy programu hospodářská politika a správa.Pozornost je také věnována aplikaci veřejné ekonomiky a veřejné správy veřejnému a občanskému sektoru, veřejným financím,zadávání veřejných zakázek, veřejné kontrole, dokumentům a legislativě ve veřejné správě.

Povinná literatura:

HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. 3 přepracované a doplněné vydání. Dolní Životice: Optys. 2012. MERIČOVÁ MIKUŠOVÁ B.; STEJSKAL, J. Teorie a praxe veřejné ekonomiky. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Doporučená literatura:

OCHRANA, F.; PAVEL, J.; VÍTEK, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada, 2010. PEKOVÁ, J. Veřejné finance - úvod do problematiky. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Veřejná ekonomika a politika definice pojmů, základní teoretická východiska ,obsah a pojetí, vzájemný vztah s veřejnou ekonomií, a politikou. význam a uplatnění, 2. Úloha státu v ekonomice tržní selhání, vládní selhání, zásahy státu, formy, funkce a typologie státu 3. Teorie veřejné volby předmět zkoumání,význam a aplikace pro veřejný sektor, přímá a nepřímá demokracie (pravidla hlasování), volič medián. 4.Veřejná správa jako manager veřejné ekonomiky pojem, funkce, význam, státní správa a samospráva 5.Veřejná správa v širším pojetí, politický systém, dělba moci, ústřední orgány státní správy 6.Normotvorba ve veřejné správě právní řád, právní a organizační předpisy, význam zákonodárství 7.Institucionální zabezpečení veřejné správy v ČR působnost a kompetence institucí, principy a zásady aplikované ve veřejné správě,organizační principy. 8. Veřejný vládní sektor definice, vznik, vývoj, velikost,veřejný sektor a potřeby, faktory ovlivňující veřejný sektor, efektivnost ve veřejném sektoru, 9. Občanský sektor charakteristika,organizace občanského sektoru, zdroje financování neziskových organizací 10.Veřejné finance veřejné rozpočty, rozpočtová skladba a rozpočtový proces,veřejné příjmy a výdaje, mezinárodní veřejné finance, rozpočet EU 11. Veřejné investice a veřejná podpora 12.Veřejné zakázky a koncese uplatnění a použití veřejných investic ve veřejné ekonomice,veřejná podpora,veřejné projekty, veřejná zakázka (význam,předpoklady a uplatnění, způsoby zadávání) 13.Veřejná informatika cíle a priority státní informační politiky, informační systémy veřejné správy, státní informační systém, územní informační systémy,svobodný přístup k informacím,specifika informací ve veřejné správě. 14. Veřejná kontrola výkon spravedlnosti ,veřejná kontrola, vnitřní kontrola a její organizace, finanční kontrola, Nejvyšší kontrolní úřad, resortní kontrolní činnost a její instituce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku