153-0340/01 – Ekonomika veřejné správy (EKVS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
HUD20 Bc. Martina Hudáková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět •Ekonomickou stránku státní správy a samosprávy, •Postavení veřejné správy v systému národního hospodářství Budete schopni •Zhodnotit veřejnou správu dle kvality, výkonnosti a efektivnosti, •Aplikovat metody a nástroje řízení ve veřejné správě. Získáte •Informace o financování, nákladech a materiálně technickém zabezpečení institucí veřejné správy. •Znalosti o možnostech hodnocení a úspěšnosti veřejné správy.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět navazuje na získané vědomosti v bakalářském studiu oboru veřejná ekonomika a správa a rozšiřuje je z pohledu národohospodářského a odvětvového. Ekonomika veřejné správy je však chápána nejen odvětvově, ale i z širšího pohledu včetně aplikace a základních trendů EU.Pozornost je věnována ekonomice vitřní i vnější správy a hodnocení a kvalitě ve veřejné správě.

Povinná literatura:

Základní literatura Halásková, M. Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie, SAEI, vol. 13. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 1. vydání. 198 s. 2012. ISBN 978-80-248-2808-4 BENČO, J., KUVÍKOVÁ, H. A KOL. 2011. Ekonomika verejných služieb. Bánska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta. 334 s. ISBN 978-80-557-0323-7 PŮČEK, M., OCHRANA, F. 2011. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě: Smart Administration. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2011.248 s. ISBN 978-80-7357-667-7 PŮČEK, M., OCHRANA, F. 2009. Smart administration: cohesion policy. Praha: The Ministry for Regional Development, National Coordination Authority. 2009. 200 p. ISBN 978-80-86616-27-4 Halásková, M. Veřejná správa v Evropské unii. Opava:Optys, 2009 Peková,J., Pilný, J.,Jetmar, M. Veřejná správa a finance.Praha: Aspi.3 přepracované vyd. 2008. 712 s.ISBN 978-80-7357-351-5

Doporučená literatura:

PEKOVÁ J.Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 644 s. ISBN 978-80-7357-698-1 Provazníková, R. Financování,měst obcí a regionů- teorie a praxe. 2. vyd. 2009 Rýznar, L. Společenská diplomacie ve veřejné správě. (společenské chování v evropském prostoru)Praha:MVČR, 2008. ISBN 80-7314-102-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Veřejná správa jako jedno odvětví národního hospodářství struktura veřejné správy, ekonomika, řízení. 2. Institucionální stránka veřejné správy, instituce ve veřejné správě, jejich postavení, legislativní aspekty, aktuální právní předpisy ekonomického charakteru, správní řád, aplikace 3. Ekonomické, materiálně technické a informační zabezpečení veřejné správy ekonomika veřejné správy,ekonomické služby pro instituce, materiální zabezpečení, zajištění dodávek, zásobování spotřebními materiály, přepravní potřeby institucí, statistika a informace veřejné správy, informace pro řízení státu 4. Financování veřejné správě financování institucí veřejné správy, náklady na veřejnou správu, správní a soudní poplatky, majetek státu a územních samospráv, 5.Ekonomika vybraných částí veřejné správy v ČR ekonomika vnitřní správy, ekonomika vnější správy 6.Management ve veřejné správě a veřejných službách management ve veřejné správě, nástroje řízení veřejné správy, zabezpečení veřejných služeb 7. Kontrola ve veřejné správě a kontrola veřejné správy význam kontroly, typy kontroly ve veřejné správě,veřejná správa a audity, mezinárodní audit 8. Korupce ve veřejné správě hodnocení veřejné správy, negativní dopady korupce na státní správu a samosprávu, indexy vnímání korupce, makroekonomické měření korupce 9.Transformace, reformy a modernizace veřejné správy New public management, ekonomické, legislativní a obsahové změny 10. Personální stránka veřejné správy v ČR a EU modely zaměstnávání ,kategorie zaměstnanců ve veřejné správě v ČR a EU, náklady na zaměstnance, platy zaměstnanců, odměňování 11.Evropský správní prostor, konvergenční správní prostor, srovnávací kritéria, správní politiky, tendence a trendy veřejné správy v EU 12. Přehled systémů veřejné správy v EU obecně evropská veřejná správa, hlediska členění správních systémů, specifika uspořádání, systémy místní správy v EU 13. Ekonomika veřejné správy ve vybraných zemích EU finanční rovina, personální, organizační a legislativní aspekty veřejné správy v EU 14.Ekonomika mezinárodních institucí ve veřejné správě organizační, finanční, personální aspekty vybraných mezinárodních institucí ( např. INA, EIPA, NISPA).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku