153-0340/01 – Economics of Public Administration (EKVS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
HUD20 Bc. Martina Hudáková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know State administration and self-government from the economical point of view The position of public administration within the system of national economy You will be able to Evaluate public administration according to the quality, performance and effectiveness Apply management methods and tools used in public administration You will get Information concerning financing, costs and material-technical provision of public administration institutions Knowledge concerning the assessment possibilities and public administration success rate

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Předmět navazuje na získané vědomosti v bakalářském studiu oboru veřejná ekonomika a správa a rozšiřuje je z pohledu národohospodářského a odvětvového. Ekonomika veřejné správy je však chápána nejen odvětvově, ale i z širšího pohledu včetně aplikace a základních trendů EU.Pozornost je věnována ekonomice vitřní i vnější správy a hodnocení a kvalitě ve veřejné správě.

Compulsory literature:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Recommended literature:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Public administration as the national economy The institutional aspects of public administration Economics of public administration, finance institutions, the cost of public administration Economics of selected parts of public administration in Management in public administration Public services in the Czech Republic and the EU Check in public administration and control of public administration Corruption in public administration Reforms and modernization of public administration Personal aspects of public administration in the Czech Republic and the EU The administrative area View of public administration in EU Public administration in selected EU countries International institutions in public administration

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  25
        Examination Examination 60  11 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2012/2013 Winter
2011/2012 Winter
2010/2011 Winter
2009/2010 Winter