153-0341/01 – Ekonomika výzkumu a vývoje a ekonomika sportu (EVVES)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět •Základní souvislosti z ekonomiky vědy, výzkumu a vývoje a z ekonomiky sportu •Institucionální, legislativní a dokumentační aspekty těchto odvětví. Budete schopni •Zhodnotit postavení sportu a tělovýchovy a vědy výzkumu a vývoje ve vztahu z národohospodářského i odvětvového hlediska •Zhodnotit činnost aktérů v oblasti sportu a tělovýchovy a vědy, výzkumu a vývoje Získáte •Znalosti o možnostech financování vědy,výzkumu a vývoje a ekonomiky sportu z veřejných i soukromých zdrojů •Ucelený přehled o ekonomice soukromého i veřejného sektoru v těchto odvětvích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět navazuje na získané vědomosti v bakalářském studiu oboru veřejná ekonomika a správa z předmětu ekonomika veřejného sektoru a rozvíjí dvě odvětví národního hospodářství ČR vědu, výzkum a vývoj a tělesnou kulturu a sport. Spolu s dalšími odvětvovými ekonomikami, které se vyučují souběžně (ekonomika vzdělání, kultury, zdravotnictví, veřejné správy a sociálního zabezpečení atd.).Studenti získají ucelený přehled o ekonomice soukromého i veřejného sektoru v těchto odvětvích.

Povinná literatura:

Základní Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011, Uřad vlády ČR a Rada pro výzkum a vývoj,2012 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015 Hobza,V., Rektořík, J. a kol. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopres, 2006.186s.ISBN 80-86929-04-3 Novotný,J a kol.Ekonomika sportu.1. vyd.Praha: ISV, 2005.118s. ISBN 80-245- 0979-2 Analýza financování sportu v ČR, MŠMT a Český olympijský výbor,2009

Doporučená literatura:

Bílá kniha o sportu,komise Evropských společenství, 2007 Prnka,T., Šterlink,K.,Hronek,F. a kol.Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2007.Ostrava: Repronis, 2006. ISBN 80-7329-142-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

A) Ekonomika vědy, výzkumu a vývoje 1.Definice a základní pojmy, věda, výzkum, vývoj, etika výzkumu 2.Právní předpisy a dokumenty výzkumu a vývoje( VaV) 3.Národní politika výzkumu a vývoje v ČR, evropská politika výzkumu a vývoje 4.Institucionální zabezpečení Va V v ČR a EU , hlavní instituce podporující vědu a výzkum( GAČR, Akademie věd, Rada pro výzkum a vývoj, ministerstva) 5.Současný systém finanční podpory VaV v ČR, podpora z veřejných a soukromých zdrojů. 6.Mezinárodní spolupráce ČR v oblasti VaV B) Ekonomika tělesné kultury a sportu 7.Definice a základní pojmy, právní úprava 8.Ekonomika a politika sportu, současný stav tělovýchovy a sportu v ČR, aktéři sportu, ekonomická globalizace sportu 9.Institucionální zabezpečení tělovýchovy a sportu v ČR (domácnosti, veřejný a občanský sektor, podnikatelská sféra) 10.Financování tělovýchovy a sportu v ČR z veřejných a soukromých zdrojů 11.Ekonomika mezinárodních sportovních aktivit ( olympijské hry, mistrovství světa a kontinentů)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku