153-0341/01 – Economics of Science Research and Development and Economy of Sports (EVVES)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know Basic connections within the economy of science, research and development and within the economy of sports Institutional, legislative and documentary aspects of these branches You will be able to Evaluate the position of sports and physical education and science, research and development from the point of view of national economy and individual branches Evaluate the activitiy of the people involved within the area of sports, physical education and science, research and development You will get Knowledge concerning the possibilities of financing science, research and development and the economy of sports from both public and private sources Coherent overview of the economy of private and public sector in these branches

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Předmět navazuje na získané vědomosti v bakalářském studiu oboru veřejná ekonomika a správa z předmětu ekonomika veřejného sektoru a rozvíjí dvě odvětví národního hospodářství ČR vědu, výzkum a vývoj a tělesnou kulturu a sport. Spolu s dalšími odvětvovými ekonomikami, které se vyučují souběžně (ekonomika vzdělání, kultury, zdravotnictví, veřejné správy a sociálního zabezpečení atd.).Studenti získají ucelený přehled o ekonomice soukromého i veřejného sektoru v těchto odvětvích.

Compulsory literature:

MULDUR, U., SOETE, L. (2009). European Science and Technology Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ANDREFF, W., SZYMANSKI, S. (2006). Handbook on the economics of sport. Cheltenham : Edward Elgar. ISBN 1-84376-608-6

Recommended literature:

aaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

A) Ekonomika vědy, výzkumu a vývoje 1.Definice a základní pojmy, věda, výzkum, vývoj, etika výzkumu 2.Právní předpisy a dokumenty výzkumu a vývoje( VaV) 3.Národní politika výzkumu a vývoje v ČR, evropská politika výzkumu a vývoje 4.Institucionální zabezpečení Va V v ČR a EU , hlavní instituce podporující vědu a výzkum( GAČR, Akademie věd, Rada pro výzkum a vývoj, ministerstva) 5.Současný systém finanční podpory VaV v ČR, podpora z veřejných a soukromých zdrojů. 6.Mezinárodní spolupráce ČR v oblasti VaV B) Ekonomika tělesné kultury a sportu 7.Definice a základní pojmy, právní úprava 8.Ekonomika a politika sportu, současný stav tělovýchovy a sportu v ČR, aktéři sportu, ekonomická globalizace sportu 9.Institucionální zabezpečení tělovýchovy a sportu v ČR (domácnosti, veřejný a občanský sektor, podnikatelská sféra) 10.Financování tělovýchovy a sportu v ČR z veřejných a soukromých zdrojů 11.Ekonomika mezinárodních sportovních aktivit ( olympijské hry, mistrovství světa a kontinentů)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 0  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner