153-0341/02 – Economics of Science Research and Development and Economy of Sports (EVVES)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know Basic connections within the economy of science, research and development and within the economy of sports Institutional, legislative and documentary aspects of these branches You will be able to Evaluate the position of sports and physical education and science, research and development from the point of view of national economy and individual branches Evaluate the activitiy of the people involved within the area of sports, physical education and science, research and development You will get Knowledge concerning the possibilities of financing science, research and development and the economy of sports from both public and private sources Coherent overview of the economy of private and public sector in these branches

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Předmět navazuje na získané vědomosti v bakalářském studiu oboru veřejná ekonomika a správa z předmětu ekonomika veřejného sektoru a rozvíjí dvě odvětví národního hospodářství ČR vědu, výzkum a vývoj a tělesnou kulturu a sport. Spolu s dalšími odvětvovými ekonomikami, které se vyučují souběžně (ekonomika vzdělání, kultury, zdravotnictví, veřejné správy a sociálního zabezpečení atd.).Studenti získají ucelený přehled o ekonomice soukromého i veřejného sektoru v těchto odvětvích.

Compulsory literature:

MULDUR, U., SOETE, L. (2009). European Science and Technology Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ANDREFF, W., SZYMANSKI, S. (2006). Handbook on the economics of sport. Cheltenham : Edward Elgar. ISBN 1-84376-608-6

Recommended literature:

aaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner