153-0341/02 – Ekonomika výzkumu a vývoje a ekonomika sportu (EVVES)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět •Základní souvislosti z ekonomiky vědy, výzkumu a vývoje a z ekonomiky sportu •Institucionální, legislativní a dokumentační aspekty těchto odvětví. Budete schopni •Zhodnotit postavení sportu a tělovýchovy a vědy výzkumu a vývoje ve vztahu z národohospodářského i odvětvového hlediska •Zhodnotit činnost aktérů v oblasti sportu a tělovýchovy a vědy, výzkumu a vývoje Získáte •Znalosti o možnostech financování vědy,výzkumu a vývoje a ekonomiky sportu z veřejných i soukromých zdrojů •Ucelený přehled o ekonomice soukromého i veřejného sektoru v těchto odvětvích.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět se zaměřuje na 2 odvětví národního hospodářství - vědu, výzkum a vývoj a tělesnou kulturu a sport. Studenti získají přehled o postavení výzkumu a vývoje a o postavení sportu v národní i evropské dimenzi, seznámí se s ekonomikou a politikou výzkumu, vývoje a sportu, včetně organizace řízení těchto odvětví ve veřejném a soukromém sektoru a o možnostech a zdrojích financování.

Povinná literatura:

Základní BLAŽKA, M., KRAUS, L. (2021). Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice–2021. 23. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: COMTES FHT a. s. a ČSNMT, 192 s. ISBN 978-80-906810-8-8. OECD (2015). The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Frascati Manual 2015. Paris: OECD Publishing. Nová, J., Novotný, J., Racek, O. Rektořík, J. a kol. (2016). Management, marketing a ekonomika a sportu. Brno: MU, 283s.

Doporučená literatura:

Daim, T. U., Kim, J., Phan, K. (2017). Research and Development Management: Technology Journey through Analysis, Forecasting and Decision Making. Springer International Publishing, p. 292. ISBN 978-3-319-54536-3. DURDOVÁ, I. (2015). Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 135s. Gilbert, P. et al. (2018).Innovation, Research and Development Management. London: John Wiley &Sons, Inc. ISBN 978-1-78630-300-4. New York: Routledge. Novotný, J. a kol. (2011). Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 512s. RVVI (2021). Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020. Praha: Úřad vlády ČR. RVVI, MŠMT (2020). Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je ukončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky v rámci výuky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení a charakteristika vědy, výzkumu a vývoje, typy výzkumu, inovace. 2. Politika výzkumu a vývoje v ČR, Inovační strategie, evropská politika výzkumu a vývoje. 3.Dokumenty a legislativa VaV v ČR. 4. Institucionální zabezpečení VaV v ČR a EU, hlavní instituce podporující vědu a výzkum, 5. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, výzkumní pracovníci a jiné kategorie, ukazatele lidských zdrojů. 6. Systém finanční podpory VaV v ČR, podpora z veřejných a soukromých zdrojů, zdroje EU. 7. Mezinárodní spolupráce ČR v oblasti VaV, programy VaV, hodnocení VaV. 8. Postavení sportu, definice sportu, vymezení sportu (ekonomické, statistické), typy sportu. 9. Ekonomika sportu, úloha státu ve sportu, sport a veřejný sektor, oblasti ekonomické analýzy, 10. Systémy tělesné kultury a sportu, provozování sportu, sportovní prostředí a infrastruktura. 11. Legislativa a dokumenty v oblasti sportu v ČR 12. Politika sportu v ČR, politika sportu v EU 13. Institucionální zabezpečení tělovýchovy a sportu v ČR (veřejný a soukromý sektor), 14. Financování tělovýchovy a sportu v ČR, zdroje financování sportu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Bez povinné účasti na přednáškách. Ukončení - Pisemná zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Bez povinné účasti na přednáškách. Ukončení - Pisemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2009/2010 zimní