153-0341/04 – Economics of Science Research and Development and Economy of Sports (EVVES)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know Basic connections within the economy of science, research and development and within the economy of sports Institutional, legislative and documentary aspects of these branches You will be able to Evaluate the position of sports and physical education and science, research and development from the point of view of national economy and individual branches Evaluate the activitiy of the people involved within the area of sports, physical education and science, research and development You will get Knowledge concerning the possibilities of financing science, research and development and the economy of sports from both public and private sources Coherent overview of the economy of private and public sector in these branches

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět se zaměřuje na 2 odvětví národního hospodářství - vědu, výzkum a vývoj a tělesnou kulturu a sport. Studenti získají přehled o postavení výzkumu a vývoje a o postavení sportu v národní i evropské dimenzi, seznámí se s ekonomikou a politikou výzkumu, vývoje a sportu, včetně organizace řízení těchto odvětví ve veřejném a soukromém sektoru a o možnostech a zdrojích financování.

Compulsory literature:

BLAŽKA, M., KRAUS, L.(2021). Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice–2021. 23. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: COMTES FHT a. s. a ČSNMT, 192 s. ISBN 978-80-906810-8-8. OECD (2015). The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Frascati Manual 2015. Paris: OECD Publishing. Nová, J., Novotný, J., Racek, O. Rektořík, J. a kol. (2016). Management, marketing a ekonomika a sportu. Brno: MU, 283s.

Recommended literature:

Daim, T. U., Kim, J., Phan, K. (2017). Research and Development Management: Technology Journey through Analysis, Forecasting and Decision Making. Springer International Publishing, p. 292. ISBN 978-3-319-54536-3. DURDOVÁ, I. (2015). Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 135s. Gilbert, P. et al. (2018).Innovation, Research and Development Management. London: John Wiley &Sons, Inc. ISBN 978-1-78630-300-4. HOBZA, V. (2014). Aplikovaná ekonomie sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 105 s. Howard, D.R., Crompton, J. L. (2018). Financing Sport, 4th Edition. Fit Publishing. 640p. Leeds, M. A., P. Allmen, V. A. Matheson.(2018).The Economics of Sports. 6th ed. New York: Routledge. RVVI (2021). Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020. Praha: Úřad vlády ČR. RVVI, MŠMT (2020). Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. Nová, J., Novotný, J., Racek, O. Rektořík, J. a kol. (2016). Management, marketing a ekonomika a sportu. Brno: MU, 283s Novotný, J. a kol. (2011). Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 512s. Šíma, J.(2016).Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení. Praha: Karolinum. 113s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

zápočet a písemná zkouška

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

A Economics of Research and Development 1st Definitions and basic concepts of science, research and development 2 Law and documents research and development 3rd Research and development policy in the Czech Republic and EU 4th Institutional Research and development in the Czech Republic 5th The financial support for research and development in the Czech Republic 6th International cooperation in research and development in the Czech Republic B Economics of Sport 7th Definitions and basic concepts, rules of sport in the Czech Republic 8th Economics and politics of sport 9th Institutional Physical Education and Sport in the Czech Republic 10th Funding of Physical Education and Sport in the Czech Republic 11th Programmes promoting sport in the Czech Republic 12th Economics of international sports activities

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (40) 51
        Exercises evaluation Credit 40  21
        Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2013/2014 Summer