153-0341/04 – Economics of Science Research and Development and Economy of Sports (EVVES)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know Basic connections within the economy of science, research and development and within the economy of sports Institutional, legislative and documentary aspects of these branches You will be able to Evaluate the position of sports and physical education and science, research and development from the point of view of national economy and individual branches Evaluate the activitiy of the people involved within the area of sports, physical education and science, research and development You will get Knowledge concerning the possibilities of financing science, research and development and the economy of sports from both public and private sources Coherent overview of the economy of private and public sector in these branches

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Předmět navazuje na získané vědomosti v bakalářském studiu oboru veřejná ekonomika a správa z předmětu ekonomika veřejného sektoru a rozvíjí dvě odvětví národního hospodářství ČR vědu, výzkum a vývoj a tělesnou kulturu a sport. Spolu s dalšími odvětvovými ekonomikami, které se vyučují souběžně (ekonomika vzdělání, kultury, zdravotnictví, veřejné správy a sociálního zabezpečení atd.).Studenti získají ucelený přehled o ekonomice soukromého i veřejného sektoru v těchto odvětvích.

Compulsory literature:

MULDUR, U., SOETE, L. (2009). European Science and Technology Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ANDREFF, W., SZYMANSKI, S. (2006). Handbook on the economics of sport. Cheltenham : Edward Elgar. ISBN 1-84376-608-6

Recommended literature:

aaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

zápočet a písemná zkouška

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

A Economics of Research and Development 1st Definitions and basic concepts of science, research and development 2 Law and documents research and development 3rd Research and development policy in the Czech Republic and EU 4th Institutional Research and development in the Czech Republic 5th The financial support for research and development in the Czech Republic 6th International cooperation in research and development in the Czech Republic B Economics of Sport 7th Definitions and basic concepts, rules of sport in the Czech Republic 8th Economics and politics of sport 9th Institutional Physical Education and Sport in the Czech Republic 10th Funding of Physical Education and Sport in the Czech Republic 11th Programmes promoting sport in the Czech Republic 12th Economics of international sports activities

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Summer semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  25
        Examination Examination 60  15
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner