153-0343/01 – Sociální politika v EU (SPvEU)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětuIng. Ivana Vaňková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Vaňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• charakterizovat základní etapy vývoje sociální politiky a objasnit faktory, které vedly ke změnám • vysvětlit podstatu nerovnosti ve společnosti, koncepty chudoby a přístupy k jejímu měření • analyzovat přístupy členských zemí EU a EU ke konstrukci programů sociální politiky • objasnit účel, strukturu a základní znaky programů sociální ochrany - sociálního zabezpečení v ČR • vypočítat životní minimum a částku živobytí pro konkrétní osobu, rodinu • vyhodnotit sociální událost a nalézt řešení v sociálně zdravotním systému • diskutovat a navrhovat opatření ke změně správy a financování sociální politiky v ČR

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je orientován na objasnění základních principů a mechanismů fungování sociální politiky v EU. Pozornost je zaměřena jak na přístupy členských zemí ke koncepci a konstrukci tak i na vliv institucí ES-EU na národní systémy. V tomto kontextu je podrobněji objasněna koncepce sociální politiky v České republice. Důraz je kladen na ekonomickou dimenzi sociální politiky. (Ekonomická dimenze problematiky je dále prohlubována v předmětu Ekonomika sociálního zabezpečení.)

Povinná literatura:

FACHINELLI, Hana. Sociální politika v EU. EkF VŠB-TU Ostrava, 2013.(k dispozici v LMS). CHVÁTALOVÁ, Iva a kol. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o., 2012. 300s. ISBN 978-80-7380-374-2. KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. přeprac. a akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. ISBN 978-80-7357-585-4. Průběžné aktualizace a doplnění viz přednášky.

Doporučená literatura:

KOLDINSKÁ, Kristýna. Sociální právo. Praha: C. H. Beck, 2013. 2. vyd. 192 s. ISBN 978-80-7400-474-2. MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0780-8. TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, s.r.o., 2010. s.440. ISBN 978-80-7367-680-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

stanovená účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojmové vymezení sociální politiky a její postavení v ekonomice (pojetí a obsah sociální politiky, nástroje, subjekty, principy, makroekonomická a makrosociální dimenze sociální politiky, účinky sociální politiky). 2. Geneze sociální politiky v mezinárodním měřítku (etapy vývoje sociální politiky, typologie sociálního státu - státu sociálních služeb - dle diferenciačních kritérií). 3. Nerovnost ve společnosti, spravedlnost a efektivnost, chudoba (sociální stratifikace, kritéria spravedlivého rozdělování, základní kategorie a koncepty chudoby, metody měření chudoby a přístupy ke stanovení oficiální hranice chudoby; životní a existenční minimum v ČR). 4. Hlavní zásady a nástroje pro spolupráci v sociální oblasti v EU (v kontinuitě vývoje od Římské smlouvy do současnosti). 5. Sociální dimenze evropské strategie zaměstnanosti, nástroje sociálního dialogu (základní cíle a pilíře strategie, koordinační mechanismy, nástroje). 6. Strategie modernizace sociální ochrany v zemích EU, cíle, úkoly a nástroje boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v EU (sociálně ekonomické faktory ovlivňující parametry koncepcí sociální ochrany, základní cíle, strategie, nástroje). 7. Přístupy ke koncepci programů sociální ochrany v členských zemích EU (programy ochrany ve stáří, v nemoci, v nezaměstnanosti, rodin s dětmi, ve stavu nouze). 8. Účel, struktura a základní znaky programů sociální ochrany - sociálního zabezpečení (sociální události, dávky, správa, financování) v ČR (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc, veřejné zdravotní pojištění). 9. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v zemích EU (důvody vedoucí ke koordinaci, principy koordinace, nástroje; aplikace na jednotlivá odvětví sociálního zabezpečení - sociální ochrany).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                test Písemka 30  16
                jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  5
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Uherské Hradiště 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku