153-0344/02 – Veřejné finance A (VFA)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat soustavu veřejných rozpočtů. Identifikovat a klasifikovat základní zdroje veřejných rozpočtů. Popsat vztahy mezi veřejnými rozpočty. Popsat strukturu veřejných rozpočtů. Charakterizovat hlavní problémy veřejných rozpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět seznamuje se základy veřejných financí. Postihuje hlavní funkce veřejných rozpočtů a hlavní typy jejich příjmů – daně a poplatky. Dále postihuje typy veřejných rozpočtů používaných v ČR a jejich principy hospodaření, tj.: státní rozpočet, veřejné fondy, rozpočty územních samosprávných celků, organizační složky a příspěvkové organizace a rozpočet EU.

Povinná literatura:

TOMÁNEK, P. Veřejné finance A. Ostrava: VŠB – TUO, 2008 PEKOVÁ, J. Veřejné finance úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-049-1. KINŠT, J; PAROUBEK, J. Rozpočtová skladba v roce 2009 a praktické příklady. Olomouc: Anang, 2008. ISBN 978-80-7263-486-6-

Doporučená literatura:

PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2008. ISBN978—80-7357-351-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivity ve cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět veřejných financí: - struktura veřejných financí v podmínkách ČR, - funkce veřejných financí, - toky v ekonomice mezi sektory. 2. Příjmy veřejných rozpočtů: - typy zdrojů veřejných rozpočtů, - daně a jejich členění, - daňová spravedlnost, - důchodové daně, - spotřební daně, - majetkové daně, - cla. 3. Fiskální federalizmus: - principy fiskálního federalizmu, - modely fiskálního federalizmu, - fiskální federalizmus v ČR. 4. Státní rozpočet: - příjmy státního rozpočtu, - výdaje státního rozpočtu, - rozpočtový proces, - vyrovnanost státního rozpočtu. 5. Veřejné fondy: - veřejné fondy, - státní fondy, - majetkové a privatizační fondy, - fondy typu vládních agentur, - svěřenecké fondy. 6. Územní rozpočty: - hospodaření obcí, - hospodaření krajů, - hospodaření dobrovolných svazků obcí, - hospodaření regionálních rad regionů soudržnosti. 7. Příspěvkové organizace a organizační složky: - organizace ve veřejném sektoru, - organizační složky státu a územních celků, - příspěvkové organizace státu a územních celků. 8. Rozpočet EU: - rozpočtové zásady, - rozpočtový proces, - příjmy a výdaje rozpočtu EU.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  21
Rozsah povinné účasti: 50 % účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku