153-0345/02 – Veřejné finance B (VFB)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
KON0158 Ing. Natálie Konečná
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní poznatky z veřejných financí A a identifikovat některé teoretické a praktické oblasti k bližšímu seznámení. vysvětlit charakter dopadu daní na poplatníky a vznik nákladů zdanění. Navrhovat přístupy k výběru veřejných projektů. Charakterizovat druhy veřejného majetku a způsoby hospodaření s majetkem. Posoudit vybrané problémy veřejných rozpočtů. Kategorizovat veřejné zakázky. Zhodnotit vybrané aktuální problémy veřejných rozpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje základní znalosti veřejných financí v teoretickém a praktickém směru. V teoretické oblasti seznamuje s problematikou daňových dopadů, s otázkami hodnocení veřejných výdajů a s problematikou běžného a kapitálového veřejného rozpočtu. Dále postihuje aktuální problematiku v oblasti veřejných financí a vybrané aspekty mezinárodních veřejných financí.

Povinná literatura:

Tománek, P. Veřejné finance B. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. MUSGRAVE, R.A., MUSGRAVE, P.B., překlad KAMENÍČKOVÁ, V. Veřejné finance v teorii a praxi. 1.vyd. Praha: Management Press, 1994. 581 s. ISBN 80-85603-76-4.

Doporučená literatura:

BUCHANAN, J.M., překlad NEVRLÁ, E. Veřejné finance v demokratickém systému. 1.vyd. Brno: Computer Press, 1998. 324 s. ISBN 80-7226-116-9. PEKOVÁ, J. Veřejné finance úvod do problematiky. 3.vyd. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2005. 527 s. ISBN 80-7357-049-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  20 3
Rozsah povinné účasti: 50 % účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní