153-0349/01 – Veřejná správa (VESP)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi budou umět: -klasifikovat a charakterizovat východiska a formy veřejné správy, - identifikovat subjekty veřejné správy včetně jejich poslání, - definovat a vysvětlit organizaci veřejné správy na jednotlivých územních úrovních; - definovat sociální, ekonomické, geografické, historické a právní souvislosti existence veřejné správy, - rozlišit a objasnit význam a funkce státní správy a územní samosprávy.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět veřejná správa navazuje na znalosti, které posluchači získali v rámci předmětu Veřejná ekonomika a správa. Struktura a obsah předmětu veřejná správa se specializuje na prohloubení základních znalostí o vývoji, podmínkách a systému veřejné správy na celostátní, regionální a místní úrovni v ČR. Dále se specializuje na vybrané otázky veřejné správy – lidé, informace a kontrola.

Povinná literatura:

1.HENDRYCH, D. Správní věda. Teorie veřejné správy. 2. dopl. rozš. vyd. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-248-8. 2.NEMEC, J., OCHRANA, F., PAVEL, J., ŠAGAT, T. Kontrola ve veřejné správě. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-558-8. 3.KLÍMA, K. Teorie veřejné moci (vládnutí). 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-179-X. 4.KOVÁŘ, J. VRABKOVÁ, I. Veřejná správa. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1974-7. 5.KOUDELKA, Z. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5. 6.PEKOVÁ, J, PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. aktual. a rozšíř. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-351-5.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních – plnění zadaných úkolů, test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie a vývoj veřejné správy na území ČR. Vědecké základy veřejné správy, prameny ke studiu veřejné správy. 2. Typy států a modely veřejné správy. Stát a ústava. Ústavní pořádek. Právní řád. 3. Moc zákonodárná. Organizace a jednání Parlamentu České republiky, systém zákonodárství, kontrolní role Parlamentu ČR, legislativní proces. 4. Moc výkonná – prezident, vláda, ústřední a celostátní orgány státní správy. 5. Moc soudní – systém soudů. Státní správa v podmínkách soudních institucí. Ústavní soud. 6. Prostorová struktura a územně správní členění státu. Sídelní struktura, základní územní jednotky. 7. Územní orgány státní správy. Smíšený model výkonu místní správy. 8. Samospráva - struktura, východiska a znaky samosprávy – zájmová samospráva, územní samospráva. Vyšší územně samosprávné celky. 9. Základní územní samospráva. Obecní samospráva a její historický vývoj na území České republiky od roku 1848. Současná organizace a postavení obecní samosprávy. 10. Funkční místa ve veřejné správě – požadavky a způsoby obsazování (volba, jmenování, delegování). Volební systémy. 11. Zaměstnanci ve veřejné správě – kompetence, odpovědnost a pravomoc, rozvoj a vzdělávání, etické kodexy ve veřejné správě, personální management. 12. Role a význam informací ve veřejné správě – typologie informací, povinně zveřejňované informace, svobodný přístup k informacím. 13. E Government – vývoj, nástroje, systémy, legislativní podmínky. 14. Význam, postavení a systém kontroly ve veřejné správě. Laická a profesionální kontrola. Veřejný ochránce práv.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku