153-0353/01 – Veřejná správa A (VSA)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ERT0016 Ing. Izabela Ertingerová, Ph.D.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi získají znalosti týkající se: - východisek a forem veřejné správy; - organizační a věcné dimenze veřejné správy; - územní působnosti veřejné správy; - významu a funkce státní správy a územní samosprávy; - vybraných podsystému veřejné správy - personální zabezpečení, kontrola a elektronizace veřejné správy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Veřejná správa A je určen pro studenty oboru Veřejná ekonomika a správa a dalších oborů s ekonomickým zaměřením. Výuka je členěna do tří okruhů. První okruh je věnován předmětu veřejné správy a jeho studiu z pohledu více oborů - ekonomie, právo, geografie, sociologie, a dále státu a státní moci. Druhý okruh se zabývá organizací, působnosti a úkoly státní správy a samosprávy. Poslední třetí okruh je věnován kontrole ve veřejné správě, personálnímu zabezpečení veřejné správy a elektronizaci veřejné správy.

Povinná literatura:

VRABKOVÁ, I. Veřejná správa A. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2013. HENDRYCH, D. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.BECK 2009.

Doporučená literatura:

HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Praha: Aleš Čeněk, 2008. NEMEC, J., OCHRANA, F., PAVEL, J., ŠAGAT, T. Kontrola ve veřejné správě.¨Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. PEKOVÁ, J, PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. aktual. a rozšíř. vyd. Praha: ASPI, 2008. PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 7. dopl. a aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. VRABKOVÁ, I. Perspektivy řízení kvality ve veřejné správě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Docházka a úkoly ve cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia veřejné správy – základní pojmy a vztahy. 2. Stát a veřejná správa – ústava, formy státu a vlády. 3. Zákonodárná, výkonná a soudní moc, legislativní proces. 4. Územně správní členění ČR - územní působnost veřejné správy. 5. Organizační principy veřejné správy. 6. Systém veřejné správy a postavení jeho jednotlivých prvků – státní správa, samospráva. 7. Státní správa – postavení, úkoly a organizace. 8. Územní samospráva - postavení, úkoly a organizace. 9. Personální zabezpečení veřejné správy – funkční a zaměstnanecké. 10. Systém a mechanismy kontroly ve veřejné správě – profesionální a laická kontrola. 11. Význam a úloha informací ve veřejné správě. 12. eGovernment – vývoj, nástroje, formy a cíle elektronizace veřejné správy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: 75%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku