153-0356/02 – Ekonomika územní samosprávy (EÚS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat rozpočty obcí, krajů a další typy územních rozpočtů. Charakterizovat příjmy a výdaje územních rozpočtů. Vysvětlit kroky rozpočtového procesu. Analyzovat a srovnávat hospodaření krajů a obcí. Vysvětlit přístupy k sestavení rozpočtu Popsat hlavní dílčí aspekty hospodaření v územních rozpočtech. Charakterizovat základní ekonomické vztahy v území s vlivem na hospodaření územních samospráv.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení s principy hospodaření územních rozpočtů v ČR: obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti. Postiženy jsou zdroje a okruhy výdajů těchto rozpočtů, pravidla hospodaření, rozpočtový proces sestavování rozpočtu, vazby k jiným veřejným rozpočtům. Předmět dále postihuje současný vývoj a praktické problémy územních rozpočtů.

Povinná literatura:

PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a práce v ČR. 1. vydání. Praha: Wolters Kluver ČR. 2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1. TOMÁNEK, Petr. Hospodaření krajů a obcí. Ostrava: VŠB – TUO, 2012. 91 s. (učební opora pro kombinované studium v elektronické podobě).

Doporučená literatura:

SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Rozpočtová skladba v roce 2012. 1. vydání. 253 s. Nové Město nad Cydlinou: Acha obec účtuje s. r. o., 2012. ISBN 978-90-260-1010-4. PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: úvod do problematiky. 4., aktualiz. a rozš. vyd. 279 s. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-358-4. PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. aktualiz. a rozš. vyd. 712 s. Praha: ASPI, 2008. ISBN978-80-7357-351-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce z oblasti problematiky územních rozpočtů. Elaboration of the seminar work focused on the issue of local budgets.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Teoretická východiska existence územních samospráv (veřejné statky, veřejné rozpočty a jejich zdroje, fiskální federalizmus, samospráva apod.). - Územní samospráva v ČR, historický vývoj a evropský kontext problematiky. - Charakteristika, orgány a postavení obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v ČR. - Rozpočtový proces a pravidla hospodaření územních rozpočtů. - Rozpočtová skladba a její aplikace pro územní rozpočty. - Typologie příjmů územních samospráv. - Výdaje územních samospráv a jejich omezení. - Vyrovnanost hospodaření a zadluženost. - Organizace zřizované a zakládané územními samosprávami a jejich financování. - Vybrané otázky hospodaření ÚS: zdaňování, podnikání, uživatelské poplatky, hospodaření s majetkem. - Metody sestavování a hodnocení rozpočtů. - Kontrola a přezkoumání hospodaření. - Aktuální problémy hospodaření rozpočtů obcí a krajů. Obsahem cvičení je aplikace poznatků z přednášek u konkrétních územních samospráv formou prezentací cíleně zadaných seminárních prací a řízených diskusí k vybraným okruhům předmětu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Zápočet Písemka  
Rozsah povinné účasti: 50 % účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku