153-0363/01 – Oceňování majetku (OM)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti – Budete umět: 1. Posoudit tržní hodnotu majetku 2. Rychle provést ocenění majetku 3. Používat metody oceňování Dovednosti – Budete schopni 1. Správně aplikovat postupy a metody oceňování majetku 2. Rozlišit význam jednotlivých oceňovacích metod a jejich přínos pro oceňování 3. Zorientovat se v posudku pro zjištění tržní hodnoty majetku Návyky – Získáte 1. Teoretické a praktické zkušenosti s oceňováním majetku 2. Povědomí o oblasti oceňování 3. Informace o právních předpisech v oblasti majetku a oceňování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní přehled přístupů a metod oceňování majetku. V tomto předmětu jsou studenti seznamování se specifiky tržního oceňování majetku.

Povinná literatura:

1. BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. 8. vyd. Brno: CERM, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. 2. HUTTER, D. Základy oceňování nemovitostí. 2. vyd. Praha: VŠR-IFD, 2010. 59 s. ISBN 978-80-904261-5-3. 3. BRADÁČ, A.; FIALA, J. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. 3. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 743 s. ISBN 80-7201-441-2. 4. ZAZVONIL, Z. Oceňování nemovitostí na tržních principech. 1. vyd. Praha: CEDUK, 1996. 173 s. ISBN 80-902109-0-2. 5. BRADÁČ, A.; FIALA, J. [i]Nemovitosti: oceňování a právní vztahy.[/i] 3. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 743 s. ISBN 80-7201-441-2. 6. ZAZVONIL, Z. [i]Oceňování nemovitostí na tržních principech.[/i] 1. vyd. Praha: CEDUK, 1996. 173 s. ISBN 80-902109-0-2.

Doporučená literatura:

1. SEBERA, J. [i]Oceňování lesa[/i]. 1. vyd. Brno: MZE Brno, 2004. 114 s. ISBN 80-7157-818-5.1. 2. David LING,D, A.WAYNE: Real Estate Principles: A Value Approach (The Mcgraw-Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Estate).2009 ISBN-10: 0073377325.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce, test, zkoušení

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou vyžadovány další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvodní přednáška 2.Majetek a jeho základní charakteristika 3.Cena a hodnota 4.Výnosové metody oceňování 5. Problematika příjmů a výdajů pro správnou aplikaci výnosových metod 6. Metody určení tržní míry kapitalizace 7.Nákladové metody oceňování 8.Metody opotřebení 9.Porovnávací metody oceňování 10. Metoda přímého porovnání 11. Metoda nepřímého porovnání 12.Institucionální zajištění trhu s nemovitým majetkem 13. Administrativní oceňování 14. Metody administrativního oceňování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  26
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: Docházka minimálně 51%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku