153-0363/02 – Oceňování majetku (OM)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti – Budete umět: 1. Posoudit tržní hodnotu majetku 2. Rychle provést ocenění majetku 3. Používat metody oceňování Dovednosti – Budete schopni 1. Správně aplikovat postupy a metody oceňování majetku 2. Rozlišit význam jednotlivých oceňovacích metod a jejich přínos pro oceňování 3. Zorientovat se v posudku pro zjištění tržní hodnoty majetku Návyky – Získáte 1. Teoretické a praktické zkušenosti s oceňováním majetku 2. Povědomí o oblasti oceňování 3. Informace o právních předpisech v oblasti majetku a oceňování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní přehled přístupů a metod oceňování majetku. V tomto předmětu jsou studenti seznamování se specifiky tržního oceňování majetku.

Povinná literatura:

1. BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. 8. vyd. Brno: CERM, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. 2. HUTTER, D. Základy oceňování nemovitostí. 2. vyd. Praha: VŠR-IFD, 2010. 59 s. ISBN 978-80-904261-5-3. 3. BRADÁČ, A.; FIALA, J. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. 3. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 743 s. ISBN 80-7201-441-2. 4. ZAZVONIL, Z. Oceňování nemovitostí na tržních principech. 1. vyd. Praha: CEDUK, 1996. 173 s. ISBN 80-902109-0-2. 5. BRADÁČ, A.; FIALA, J. [i]Nemovitosti: oceňování a právní vztahy.[/i] 3. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 743 s. ISBN 80-7201-441-2. 6. ZAZVONIL, Z. [i]Oceňování nemovitostí na tržních principech.[/i] 1. vyd. Praha: CEDUK, 1996. 173 s. ISBN 80-902109-0-2.

Doporučená literatura:

1. SEBERA, J. [i]Oceňování lesa[/i]. 1. vyd. Brno: MZE Brno, 2004. 114 s. ISBN 80-7157-818-5.1. 2. David LING,D, A.WAYNE: Real Estate Principles: A Value Approach (The Mcgraw-Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Estate).2009 ISBN-10: 0073377325.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

seznámení se s literaturou na téma přednášek

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Majetek a jeho základní charakteristika – základní právní normy, typy majetku, právní aspekty vlastnictví. 2. Majetkové reformy – cíle majetkových reforem, pozemkové reformy 20. století, zestátnění soukromého vlastnictví, privatizace, restituční procesy. 3. Vznik veřejného vlastnictví - přístupy k veřejnému vlastnictví, vlastnosti majetku ve veřejném vlastnictví, typologie majetku ve veřejném vlastnictví. 4. Majetek ČR – dělení majetku ČSFR, převody majetku státu na územní samosprávy, zákon o státním majetku. 5. Evidence vlastnických práv k nemovitému majetku – historie evidování majetku veřejnými institucemi, důvody pro evidenci majetku. 6. Majetek a veřejné rejstříky – význam registrace vlastnických práv pro společnost instituce registrující majetek, základní informační výstup z veřejných rejstříků. 7. Katastr nemovitostí ČR – moderní principy evidování majetku v katastru, hodnota informačních výstupů z KN. 8. Majetek ve veřejné správě – způsoby nabývání majetku veřejnými institucemi, hospodaření s majetkem, majetkové převody, význam majetku ve veřejném sektoru. 9. Oceňování majetku – právní základ pro oceňování majetku v ČR, specifikace základních právních norem v oblasti oceňování, oceňování pro daňové účely. 10. Základy oceňování – základní principy oceňování majetku, cena a hodnota, specifika oceňování veřejného majetku. 11. Charakteristika oceňovacích přístupů - výnosový přístup, porovnávací přístup, nákladový přístup – předpoklady pro ocenění, metody oceňování majetku v rámci jednotlivých přístupů. 12. Znalecký posudek – struktura znaleckého posudku, orientace v jeho obsahu, nezbytné náležitosti. 13. Činnost znalců a odhadců – podmínky a předpoklady jmenování znalcem a odhadcem, organizace znalecké a odhadcovské činnosti v ČR. 14. Metody prodeje majetku – specifika prodejů veřejného majetku, institucionální zajištění trhu s nemovitým majetkem, role finančních úřadů a soudů, exekuční řízení, veřejné dražby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  26
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: Docházka minimálně 50%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku