153-0364/02 – Ekonomika a politika bydlení (EPB)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: definovat bydlení z hlediska členění segmentů bydlení a charakteru statku, srovnat historický vývoj sociálních teorií ve vztahu k bydlení, charakterizovat principy urbanistických teorií, Budete schopni: klasifikovat ekonomickou podstatu nájemného, vývoj, druhy a regulaci, analyzovat státní a obecní bytovou politiku, Získáte: přehled o obecných zásadách řízení trhu bydlení, znalosti o teoretických a praktických aspektech bydlení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty bydlení. V rámci předmětu budou charakterizovány jednotlivé typy a specifika cen v oblasti bydlení. Dále bude analyzována minulá i současná politika státu v oblasti bydlení.

Povinná literatura:

KING, P. Understanding Housing Finance. New York: Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-43294-8. JANASOVÁ, E., SLAVATA, D., ARDIELLI, J., (2014). Specifikace míry kapitalizace vybraného segmentu realitního trhu. Ostrava: VŠB-TU. ISBN 978-80-2483-670-6 POLÁKOVÁ, O. a kol. Bydlení a bytová politika. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. ISBN 80-86929-03-5 SLAVATA, D. Bytová politika obcí ve vybraných regionech a možnosti jejího hodnocení na základě zvolených ukazatelů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0431-X

Doporučená literatura:

HILLS, J. Unravelling Housing Finance. Oxford: Oxford University Press, 1992, ISBN: 019877303X ROSEN, H.S. Housing Subsidies. Effects on Housing Decisions, Efficiency and Equity. Amsterdam: A.J. Auerbach and M. Feldstein, 1987 REKTOŘÍK, J. a kol. Bydlení. Brno: MU Brno 1997 LUX, M. Mikroekonomie bydlení. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0338-7 SUNEGA, P. Makroekonomie bydlení. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0337-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování zápočtu a zkoušky. Zápočet student získá po úspěšné prezentaci seminární práce a dostatečné účasti na cvičeních. Je vyžadována minimálně 50% účast.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomická a sociální podstata bydlení - definice bydlení, hlediska členění bydlení, segmenty bydlení, harakter statku 2. Sociální a urbanistické teorie v oblasti bydlení - historický vývoj teorií, klasický a neoklasický přístup k řešení otázek souvisejících s bydlením 3. Modely bytových systémů - tržní a administrativně přídělový model, výhody a nevýhody, současná praxe, role státu 4. Státní bytová politika - její cíle, nástroje, vývoj od roku 1990 do současnosti, současné programy rozvoje bydlení 5. Obecní bytová politika - úkoly obcí v péči o bytový fond, nástroje, cíle, management, výkonové ukazatelé v ČR a zahraničí 6. Vývoj a charakteristika bytového fondu v ČR - stav a struktura bytového fondu, komparace kvalitativních a kvantitativních ukazatelů bydlení s vyspělými státy 7. Vlastnictví domů a bytů, práva a povinnosti vlastníků - vztahy vlastníků a uživatelů bytů, pronájem bytů, nájemní smlouvy, řešení soudních sporů 8. Obce jako majitelé nájemních bytů - správa bytového fondu obcí, privatizace bytového fondu, efektivita hospodaření s obecními byty 9. Družstevní bydlení a jeho specifika - stavební bytová družstva, vývoj, transformace, současné úkoly, privatizace družstevních bytů 10. Nájemné - ekonomická podstata nájemného, vývoj a druhy nájemného, regulace nájemného a jeho ekonomické důsledky 11. Služby spojené s užíváním bytu -2ceny služeb, způsob jejich rozúčtování 12. Sociální bydlení v ČR a zemích EU - úkoly obcí a dalších vlastníků bytového fondu,komparace, praxe a teorie 13. Identifikátory přehřívání bytového trhu. 14. Aktuální problémy v oblasti bydlení - zákon o sociálním bydlení, provoz a údržba, připravované novely zákonů a jejich důsledky, aktuální situace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: není vyžadována

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní