153-0367/01 – eGoverment (eGO)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Eva Ardielli, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Ardielli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN657 Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled o fungování eGovernmentu v ČR a EU. -studenti se seznámí s institucionálními, právními i technickými aspekty eGovernmentu -získají všeobecný přehled o využívání informačních technologií ve veřejné správě -seznámí se s aktuálně uplatňovanými nástroji eGovernmentu i v současnosti využívanými informačními systémy veřejné správy na národní úrovni i v území.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Elektronizace veřejné správy patří mezi soudobé priority modernizačního úsilí veřejné správy v ČR i zemích EU. Předmět eGovernment má poskytnout studentům ucelený přehled o vývoji a fungování eGovernmentu v ČR a zemích EU. Pozornost bude rovněž věnována dílčím aktuálním otázkám týkajícím se elektronických služeb, eParticipace, eDemokracie, elektronického zdravotnictví a kybernetické bezpečnosti veřejné správy. Budou uvedeny konkrétní případy úspěšných českých i evropských projektů eGovernmentu a příklady dobré praxe ze zahraničí.

Povinná literatura:

LECHNER, Tomáš. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-41-0. ŠPAČEK, David. eGovernment-cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-261-8. VANÍČEK, Zdeněk et al. Právní aspekty eGovernmentu v ČR. Praha: Linde Praha, 2011. 200 s. ISBN 978-80-7201-855-0. PAVLÍK, Marek et al. Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 164 s. ISBN 978-80-7598-048-9.

Doporučená literatura:

BRUTHANS, Jan. Elektronická preskripce. V České republice a v evropském kontextu. Olomouc: ANAG, 2020. 191 s. ISBN 978-80-7554-284-7. ČERMÁK, Daniel, Jana VOBECKÁ a kol. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství /SLON/ v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., 2011. 181 s. ISBN 978-80-7419-067-4. KUNT, Miroslav a Tomáš LECHNER. Spisová služba. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-083-3. OCHRANA, František a Milan PŮČEK. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě: Smart Administration. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 248 s. ISBN 978-80-7357-667-7. OSBORNE, Stephen P. (ed.) The new public governance? New York: Routledge, 2010. ISBN-13: 978-0-415-49463-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet: seminární práce, písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zapojování informačních a komunikačních technologií do činnosti veřejné správy. Vymezení elektronické veřejné správy a pojmu eGovernment. Udržitelný rozvoj ve veřejné správě a koncept Good Governance. 2. Institucionální zabezpečení eGovernmentu v ČR. Vývoj eGovernmentu v ČR. Národní politiky a eGovernment. Státní informační politika. Role Rady vlády pro informační společnost. 3. Informace ve veřejném sektoru, jejich klasifikace a funkce. Ochrana osobních údajů a svobodný přístup k informacím. Právní aspekty eGovernmentu. Nařízení EU o GDPR. 4. Legislativní zakotvení eGovernmentu v českém právním řádu. Koncepce Smart Administration. eGovernment a transparentnost ve veřejné správě. Otevřená veřejná správa. 5. Informační systémy veřejné správy. Řízení informačních systémů a jejich bezpečnost. Portál veřejné správy. 6. Nástroje eGovernmentu. CzechPOINT. KIVS. Registr smluv. Datové schránky. Projekty eID. Základní registry veřejné správy, JIP/KAAS. 7. Nařízení eIDAS a jeho důsledky pro ČR. Elektronický podpis. Časové razítko. Konverze dokumentů. Certifikáty. Elektronická spisová služba. Životní cyklus dokumentů. 8. Elektronické veřejné služby. eDemokracie a eParticipace ve veřejné správě. Nástroje eDemokracie a eParticipace. Elektronické volby. Participativní rozpočet. 9. eGovernment v české územní samosprávě a jeho implementace. Informatizace krajů a obcí. Služby určené pro veřejnost. Služby určené pro vnitřní potřeby veřejné správy. 10. Pojetí a význam veřejných zakázek ve veřejném sektoru. Elektronické zadávání veřejných zakázek. Systém sdružených nákupů – eAukce. eJustice. Veřejný rejstřík. eSbírka a eLegislativa. 11. Elektronické zdravotnictví - vymezení a nástroje. eHealth v rámci politik EU. eHealth v zemích EU. Implementace eHealth v ČR. Vybrané národní projekty eHealth. Projekty eHealth na místní úrovni správy. 12. Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě. Aktuální kybernetické hrozby. Bezpečnostní strategie ČR. Bezpečnostní incidenty v ČR. Kybernetická válka. 13. Zakotvení eGovernmentu v EU. Základní dokumenty EU a aktivity Evropské komise. Vybrané projekty eGovernmentu v EU. Trendy vývoje eGovernmentu v zemích EU. Dobrá praxe z vybraných zemí EU – Velká Británie, Švédsko, Estonsko. 14. Hodnocení eGovernmentu na nadnárodní úrovni (hodnocení Evropské komise, OECD, OSN). Hodnocení eGovernmentu MVČR. Hodnocení stavu elektronizace veřejné správy v ČR. Hodnocení eGovernmentu v území. Příklady dobré praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Docházka na přednášky je fakultativní. Docházka na cvičení min 60%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní