153-0371/02 – Ekonomie veřejného sektoru (EVS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ERT0016 Ing. Izabela Ertingerová
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají specifické znalosti a dovednosti: - definovat a rozumět klíčovým pojmům postulátům platných ve veřejné ekonomii; - vysvětlit chování subjektů a hlavní procesy ve veřejném sektoru; - hodnotit a ilustrovat dosažené poznatky na praktických příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí na úrovni výchozích postulátů veřejné ekonomie a představuje výchozí teoretický základ pro studium programu veřejné ekonomiky a správy. Zvýšenou pozornost předmět věnuje příčinám a následkům tržních selhání; normativním a pozitivním východiskům a formám státních zásahů do ekonomiky včetně jejich selhání; struktuře, velikosti, efektivnosti veřejného sektoru a základním funkcím veřejných financí.

Povinná literatura:

MEDVEĎ, Jozef, Juraj NEMEC a kol. Veřejné finance. Bratislava: Sprint dva, 2011. 640 s. ISBN 978-80-89393-46-6. SAMUELSON, Paul A. and William D. NORDHAUS. Ekonomie. 19. vyd. Praha: Europrint, 2013. 715 s. ISBN 978-80-205-0629-0. VRABKOVÁ, I. Úvod do veřejné ekonomie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2019.

Doporučená literatura:

JACKSON, Peter M. and Charles V. BROWN. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 733 s. ISBN 80-86432-09-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Prezentace přednášek dostupné na https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, veřejná ekonomie jako subdisciplína obecné ekonomie. 2. Postavení, úkoly a nástroje státu ve smíšené ekonomice. Struktura národní ekonomiky. 3. Ekonomické a společenské důvody existence veřejného sektoru a zásahů státu do ekonomiky. 4. Veřejné statky. Členění veřejných statků dle způsobu jejich spotřeby. Charakteristika čistých a smíšených veřejných statků. 5. Ekonomické a společenské efekty negativních externalit. Zdroje negativních externalit. Regulace negativních externalit ze strany státu. Coasův teorém. 6. Ekonomické a společenské efekty pozitivních externalit a jejich podpora ze strany státu. Zdroje pozitivních externalit. Poručnické statky. 7. Typy a důvody selhání státních zásahů do ekonomiky. 8. Teorie veřejné volby v pojetí teorie her. Formy veřejné volby. Teorém voliče mediána. 9. Veřejná politika jako prostředek dosahování strategických úkolů státu. Veřejný zájem. Cíle a nástroje veřejné politiky. 10. Fiskální politika a její východiska, nástroje a cíle. Expanzivní a restriktivní fiskální politika státu. Rozpočtová politika a její východiska, nástroje a cíle. 11. Struktura a velikost veřejného sektoru. Vrstvový model veřejného sektoru. Měření velikosti veřejného sektoru a jeho jednotlivých oblastí. 12. Fiskální politika a její východiska, nástroje a cíle. Expanzivní a restriktivní fiskální politika státu. Rozpočtová politika a její východiska, nástroje a cíle. 13. Struktura a zdroje veřejných příjmů. Význam a principy zdanění. Optimální daňový systém. Horizontální a vertikální daňový systém. 14. Struktura a funkce veřejných výdajů. Alokační funkce veřejných výdajů. Redistribuční funkce veřejných výdajů. Stabilizační funkce veřejných výdajů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení 75%, plnění zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku