153-0386/01 – Speciální seminář (SPS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN657 Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
ERT0016 Ing. Izabela Ertingerová, Ph.D.
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
HUD20 Bc. Martina Hudáková
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 15+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají specifické znalosti a dovednosti, budou umět: - analyzovat odbornou literaturu problémového tématu, - identifikovat problémové a aktuální témata výzkumu, - formulovat hypotézy, výzkumné otázky, - stanovit metodologii zhodnocení.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na přípravné (dopředné) činnosti spojené se zpracováním diplomové práce. Pozornost je soustředěna na rešerši a studium odborné literatury, identifikaci problémových témat, formulování hypotéz a výzkumných otázek.

Povinná literatura:

VRABKOVÁ, Iveta a Petr TOMÁNEK. Příručka k diplomovému semináři A, B a k diplomové práci. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Katedra veřejné ekonomiky, 2018. (studijní opora dostupná online https://lms.vsb.cz/). OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1609-4. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací, ve znění změn a doplňků. Dostupné na: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/.content/galerie-dokumentu/legislativa/smernice/EkF_SME_07_004_K.pdf

Doporučená literatura:

ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty: [nejen pro ekonomy a manažery]. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. ČSN IS0 690 (010197) Norma pro bibliografické citace. Dostupné na: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/obsah.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na přípravu jak tématu, tak primárních a sekundárních zdrojů budoucí diplomové práce. Student získá hlubší vhled do vybrané problematiky, jasnou představu o zaměření a obsahu budoucí diplomové práce, znalosti v oblasti požadavků na formální zpracování odborného textu a citační etiky. Předpokladem je aktivní přístup studentů v rámci seminářů a spolupráce s vedoucím semináře při přípravě vlastního návrhu budoucí diplomové práce. Návrh budoucí práce má podobu seminární práce, která obsahuje: - návrh názvu tématu diplomové práce; - rámcovou osnovu diplomové práce; - návrh cíle/ů diplomové práce; - rešerši relevantní domácí i zahraniční odborné literatury; - přehled souvisejících právních předpisů; - syntézu teoretických východisek; - hlavní metody hodnocení; - prvotní (přípravnou) analýzu hodnocených dat a subjektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 3
        Seminární práce Semestrální projekt 85  85
Rozsah povinné účasti: Dle doporučení vedoucího bakalářské práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2019/2020 letní