153-0387/01 – Diplomový seminář A (DS A)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN657 Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
ERT0016 Ing. Izabela Ertingerová, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá specifické a hlubší znalosti a dovednosti, bude umět: - plánovat a organizovat zpracování zadaného úkolu; - kriticky analyzovat odbornou literaturu; - zpracovat a analyzovat vybraná data dle specifické metodologie.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět je věnován zpracování diplomové práce dle schváleného zadání. Pozornost je soustředěna na teoretická východiska řešeného tématu, formulaci nejvhodnější metodologie k naplnění stanoveného cíle a ověření formulovaných hypotéz. Součástí výstupů Diplomového semináře A je zpracování části diplomové práce v její teoretické i praktické části.

Povinná literatura:

VRABKOVÁ, Iveta a Petr TOMÁNEK. Příručka k diplomovému semináři A, B a k diplomové práci. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Katedra veřejné ekonomiky, 2018. (studijní opora dostupná online https://lms.vsb.cz/). OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1609-4. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací, ve znění změn a doplňků. Dostupné na: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/.content/galerie-dokumentu/legislativa/smernice/EkF_SME_07_004_K.pdf

Doporučená literatura:

ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty: [nejen pro ekonomy a manažery]. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. ČSN IS0 690 (010197) Norma pro bibliografické citace. Dostupné na: https://knihovna.vsb.cz/export/sites/knihovna/ .content/galerie-souboru/Bibliograficke-citace.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zadání práce, část práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vymezeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je veden jednotlivými vedoucími diplomových prací řešených v rámci studijního programu Veřejná ekonomika a správa. Obsah předmětu je zaměřen jak na získání hlubších teoretických znalostí z předmětné problematiky diplomové práce, tak na prohlubování dovedností, jež jsou nezbytného dosažení cíle diplomové práce. Student pod vedením vedoucího práce zejména v rámci seminářů, konzultuje postup a zpracování teoretických i aplikačních částí diplomové práce, a to v souladu se Zadáním diplomové práce. Od studenta se požaduje průběžná aktivní spolupráce při přípravě a zpracování diplomové práce s příslušným vedoucím práce. Dodržování požadavků vyplývající ze zásad uvedených ve směrnici pro vypracování závěrečných prací a příručky k diplomovému semináři A, B a diplomové práci. Zpracovaní podrobnější osnovy diplomové práce, stanovení hypotéz, cílů a postupu jejich řešení včetně volby vhodných metod řešení. Zpracování teoretických východisek předmětné problematiky na základě rešerše a analýzy odborné literatury. Rozpracování a předložení cca poloviny textu diplomové práce zpracované v souladu s jejím zadáním.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Dle doporučení vedoucího diplomového semináře.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na konzultacích dle domluvy s vedoucím práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní