153-0388/01 – Diplomový seminář B (DS B)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN657 Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
ERT0016 Ing. Izabela Ertingerová, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá specifické a hlubší znalosti a dovednosti: - používat pokročilé analytické metody; - vyhodnocovat dosažené výstupy; - navrhovat nová řešení.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět je věnován zpracování diplomové práce dle schváleného zadání. Pozornost je soustředěna na praktické předpoklady řešeného tématu, analýzu relevantních dat, aplikaci specifických metod zkoumání, zhodnocení výsledků a formulaci návrhů dalšího řešení dané problematiky. Výstupem Diplomového semináře B je kompletní text diplomové práce odpovídající jak zadání, tak příslušným zásadám formulovaných ve směrnici děkana.

Povinná literatura:

VRABKOVÁ, Iveta a Petr TOMÁNEK. Příručka k diplomovému semináři A, B a k diplomové práci. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Katedra veřejné ekonomiky, 2018. (studijní opora dostupná online https://lms.vsb.cz/). OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1609-4. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací, ve znění změn a doplňků. Dostupné na: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/.content/galerie-dokumentu/legislativa/smernice/EkF_SME_07_004_K.pdf

Doporučená literatura:

ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty: [nejen pro ekonomy a manažery]. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. ČSN IS0 690 (010197) Norma pro bibliografické citace. Dostupné na: https://knihovna.vsb.cz/export/sites/knihovna/ .content/galerie-souboru/Bibliograficke-citace.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diplomová práce v Edisonu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vymezeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je veden jednotlivými vedoucími diplomových prací dle odborných témat řešených v rámci studijního programu Veřejná ekonomika a správa. Obsah předmětu je zaměřen na zpracování a dokončení diplomové práce a všech jejich náležitostí dle Zadání diplomové práce, a to v návaznosti na Diplomový seminář A. Studenti pod vedením vedoucího práce zejména: • konzultují postup a zpracování teoretických i aplikačních částí diplomové práce s vedoucím diplomové práce popřípadě s dalšími odborníky (například z praxe); • v diplomové práci věnují pozornost interpretaci dosažených výsledků, návrhům možných způsobů řešení identifikovaných problémů a rizik, diskusi v kontextu poznatků jiných autorů a závěrečnému zhodnocení řešeného tématu diplomové práce v kontextu stanovených cílů. Kompletní zpracování diplomové práce studenti předloží vedoucímu diplomové práce ve stanoveném termínu, a to v souladu se Zadáním práce a zásadami pro vypracování závěrečné práce, platnými na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Dle doporučení vedoucího diplomové práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Individuální konzultace, dle domluvy s vedoucím práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní