153-0389/01 – Diplomová práce (DP)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity20
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají specifické hluboké znalosti a dovednosti: - samostatné a kritické řešení zadaného komplexního úkolu, - formulování problémových témat a jejich možného ekonomického efektu, - identifikace vícekriteriálních faktorů zkoumaných problémových témat.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na kontrolu naplnění požadavků spojených s tvorbou a odevzdáním diplomové práce.

Povinná literatura:

ČSN ISO 690 - Bibliografické citace. Dostupné z: https://knihovna.vsb.cz/export/sites/knihovna/.content/galerie-souboru/Bibliograficke-citace.pdf Zásady pro vypracování diplomové práce na EkF VŠB-TU Ostrava. Dostupné z: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/.content/galerie-dokumentu/legislativa/smernice/EkF_SME_07_004_K.pdf Povinná literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Dle doporučení vedoucího diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diplomová práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vymezeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na závěrečnou kontrolu a odsouhlasení diplomové práce ze strany garanta studijního programu dle požadavků uložených směrnicí (Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací, ve znění změn a doplňků. Dostupné na: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/.content/galerie-dokumentu/legislativa/smernice/EkF_SME_07_004_K.pdf) Odsouhlasení odevzdané diplomové práce na straně garanta studijního programu předchází udělení zápočtu z Diplomového semináře B (prerekvizita) příslušným vedoucím diplomové práce. Student (autor diplomové práce) se v rámci vymezeného času věnuje finalizaci práce a přípravě na obhajobu v rámci státní závěrečné zkoušky. Student (autor diplomové práce) je povinen odevzdat diplomovou práci v požadovaném termínu, rozsahu, formě a počtu výtisků, a to včetně uložení elektronické verze diplomové práce v systému do IS Edison na EkF VŠB-TU Ostrava v souladu s výše uvedenou směrnicí. Elektronicky odevzdaná diplomová práce je takto archivována v univerzitní knihovně a v Národním registru závěrečných prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Dle doporučení vedoucího diplomové práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Individuální konzultace, dle domluvy s vedoucím práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní