153-0391/01 – Veřejný sektor II. (VS II)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ERT0016 Ing. Izabela Ertingerová, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu budete schopni: - Definovat obranu, bezpečnost a veřejný pořádek, charakterizovat bezpečnostní politiku a popsat strukturu bezpečnostního systému, ekonomickou podstatu bydlení, základní urbanistické přístupy, úlohu sociálního bydlení ve společnosti, typy státní a obecní bytové politiky a služby v oblasti bydlení, -Charakterizovat dopravní infrastrukturu, popsat roli státu, krajů a obcí v oblasti dopravy. Popsat v čem spočívá princip jednotlivých urbanistických teorií, jaké rozlišujeme segmenty bydlení, jaké máme typy bytových politik, - Shrnout zdroje financování obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku, shrnout systémy financování a řízení dopravní infrastruktury, zdroje financování nástrojů na podporu bydlení, význam urbanistických teorií pro současnost, důsledky aplikace sociálních přístupů v bydlení, - Zhodnotit roli veřejné správy v řízení technické infrastruktury, objasnit možnosti regulace přirozeného monopolu v oblasti technické infrastruktury, popsat modely řízení technické infrastruktury, roli aktérů v bytové politice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na již získané vědomosti v bakalářském studiu. Pozornost je věnována širším souvislostem vybraných odvětví veřejného sektoru (obrana, bezpečnost, požární a civilní ochrana, doprava, bydlení, technická infrastruktura, ) v kontextu veřejných politik, jejich správy, organizace, řízení a financování s důrazem na úlohu veřejného sektoru z pozice státu, kraje a obce

Povinná literatura:

BALABÁN, Miloš. Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 310 s. ISBN 978-80-246-3150-9. PEKOVÁ, J., M. JETMAR a P. TOTH. Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 784 s. ISBN 978-80-7598-209-4. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jaroslav HLAVÁČ. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury: teoretická část, odvětvová část. Praha: Ekopress, 2012. 209 s. ISBN 978-80-86929-79-8. VILÁŠEK, Josef, Miloš FIALA a David VONDRÁŠEK. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2014. 189 s. ISBN 978-80-246-2477-8

Doporučená literatura:

LUX, Martin a Tomáš KOSTELECKÝ. Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: SLON, 2011. 229 s. ISBN 978-80-7419-068-1. SHAPIRO, E., D. MACKMIN and G. SAMS. Modern Methods of Valuation. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-08-097116-2. STIGLITZ, Joseph E. and Jay K. ROSENGARD. Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton & Company, 2015. 923 s. ISBN 978-0-393-92522-7. ISBN 978-80-210-9741-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72600

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury k tématům přednášek.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vstup do problematiky ekonomiky vybraných segmentů veřejného sektoru. Ekonomika a politika obrany, struktura bezpečnostního systému ČR, organizace, řízení, financování obrany, zpravodajské služby, metody a ukazatele hodnocení ekonomické výkonnosti. 2.Vnitřní bezpečnost státu, složky bezpečnostního systému, organizace, řízení, ekonomika a financování, infrastruktura služeb, metody a ukazatele hodnocení ekonomické výkonnosti. 3.Požární a civilní ochrana, ekonomika a financování, organizace řízení státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, infrastruktura služeb, metody a ukazatele hodnocení ekonomické výkonnosti. 4.Dopravní infrastruktura. Role státu, krajů a obcí v oblasti dopravy, systémy financování a řízení dopravní infrastruktury (Public Private Partnership v dopravě), ukazatele dostupnosti a výkonnosti dopravních sítí. 5.Ekonomická podstata bydlení. Členění a segmenty bydlení, charakter bydlení jako ekonomického statku, role soukromého a veřejného sektoru. 6.Urbanistické teorie v oblasti bydlení, historický vývoj teorií, klasický a neoklasický přístup k řešení otázek souvisejících s bydlením, modely bytových systémů. 7.Sociální bydlení. Úloha veřejné správy v sociálním bydlení, infrastruktura služeb, organizace, řízení, systém financování. 8.Státní a obecní bytová politika – organizace a řízení, role státu a obcí v péči o bytový fond, management, metody a nástroje, výkonové ukazatele výkonnosti. 9.Služby spojené s užíváním bytu, nájemné, ekonomická podstata nájemného, druhy nájemného, ekonomické důsledky regulace nájemného, ceny služeb. 10.Technická infrastruktura, odvětví a členění technické infrastruktury, ekonomika technické infrastruktury, organizace, řízení, financování, úloha veřejného sektoru, metody a ukazatele hodnocení ekonomické výkonnosti. 11.Ekonomika a politika výzkumu a vývoje (VaV), národní politika VaV, ERA, infrastruktura služeb VaV, instituce VaV, úloha veřejného sektoru. Ukazatele hodnocení VaV. 12.Financování a řízení výzkumu a vývoje, Strategie Evropa 2020, programy VaV, státní podpora a zdroje EU, Horizont 2020. 13.Ekonomika a politika sportu, sportovní služby a infrastruktura, instituce na podporu sportu, úloha veřejného a soukromého sektoru, ukazatele hodnocení sportu. 14.Financování a řízení sportu, státní podpora a programy na podporu sportu, role státu a územních samospráv v podpoře a financování sportu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  26 3
Rozsah povinné účasti: 50% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní