153-0391/01 – Public Sector II. (VS II)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ERT0016 Ing. Izabela Ertingerová, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- Define defense, security and public order, characterize security policy and describe the structure of a security system, economical base of housing, basic urban approaches, the role of social housing in society, the kinds of state and municipal housing policy and services in field of housing, - Characterize transportation infrastructure, describe the role of the state, regions and municipalities in the field of transportation. - Describe the basic principals of urban theories, to differ housing segments and housing policies, the national research and development policy, - Summarize the sources of funding for defense, security and public order, the systems of financing and management of transportation infrastructure, financial sources for support of housing, meaning of urban theories for the presence, impacts of application of social approaches in field of housing, the sources of funding for research and development, - Evaluate the role of public administration in the management of technical infrastructure, clarify the possibilities of regulating the natural monopoly in the area of technical infrastructure, describe models of technical infrastructure management, the role of bodies in housing policy.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět navazuje na již získané vědomosti v bakalářském studiu. Pozornost je věnována širším souvislostem vybraných odvětví veřejného sektoru (obrana, bezpečnost, požární a civilní ochrana, doprava, bydlení, technická infrastruktura, ) v kontextu veřejných politik, jejich správy, organizace, řízení a financování s důrazem na úlohu veřejného sektoru z pozice státu, kraje a obce

Compulsory literature:

BALABÁN, Miloš. Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 310 s. ISBN 978-80-246-3150-9. PEKOVÁ, J., M. JETMAR a P. TOTH. Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 784 s. ISBN 978-80-7598-209-4. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jaroslav HLAVÁČ. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury: teoretická část, odvětvová část. Praha: Ekopress, 2012. 209 s. ISBN 978-80-86929-79-8. VILÁŠEK, Josef, Miloš FIALA a David VONDRÁŠEK. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2014. 189 s. ISBN 978-80-246-2477-8

Recommended literature:

LUX, Martin a Tomáš KOSTELECKÝ. Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: SLON, 2011. 229 s. ISBN 978-80-7419-068-1. SHAPIRO, E., D. MACKMIN and G. SAMS. Modern Methods of Valuation. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-08-097116-2. STIGLITZ, Joseph E. and Jay K. ROSENGARD. Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton & Company, 2015. 923 s. ISBN 978-0-393-92522-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72600

Other requirements

To study recommended bibliography to the topics of the lessons.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Access to the economic issues of selected public sector segments. Economy and defense policy, structure of the security system of the Czech Republic, organization, management, defence funding, intelligence services, methods and indicators of evaluation of economic performance. 2. Internal security of the state, security system components, organization, management, economy and financing, service infrastructure, methods and indicators of economic performance evaluation. 3. Fire and civil protection, economy and financing, organization of state administration and self-government in the field of fire protection, service infrastructure, methods and indicators of economic performance evaluation. 4. Transport infrastructure. The role of state, regions and municipalities in the field of transportation, systems of financing and management of transportation infrastructure (Public Private Partnership in transportation), indicators of accessibility and performance of transportation networks. 5.Economical Base of Housing – housing structure and segments, specifics of housing as good, the role of private and public sector 6.Urban Theories and Housing – historical development, traditional and neoclasical approach to the housing problems, housing models 7.Social Housing – meaning of public administration in social housing, housing infrastructure, management and financing 8. State and Municipal Housing Policy – its management, the role of state and municipalities in housing stock managemnt, instruments and indicators of efficiency 9.Housing Services – rents, economical base of rent, kinds of rents, rent regulation, prices of services in housing. 10. Technical infrastructure, industry and technical infrastructure breakdown, economy of technical infrastructure, organization, management, financing, public sector role, methods and indicators of economic performance evaluation. 11. Economics and policy of research and development (R&D), national R&D policy, ERA, infrastructure of R&D services, R&D institutions, role of the public sector. R&D evaluation indicators. 12. Financing and management of research and development, Europe 2020 strategy, R&D programmes, state aid and EU resources, Horizon 2020. 13. Economics and sport policy, sports services and infrastructure, institutions supporting sport, role of the public and private sector, indicators of sport evaluation. 14. Financing and sport management, state support and programmes to support sport, the role of state and local governments in the promotion and financing of sport.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 40  25
        Examination Examination 60  26 3
Mandatory attendence participation: aaaaaa

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0312A050001) Public Economics and Administration EVS P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0312A050001) Public Economics and Administration EVS P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0312A050001) Public Economics and Administration EVS P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer