153-0392/01 – Finanční management územní samosprávy (FMÚS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit s fungováním finančního systému na úrovni územních rozpočtů v ČR. Po absolvování předmětu studenti: - budou umět charakterizovat územní rozpočty v rámci rozpočtové soustavy ČR, - budou schopni vymezit základní finanční operace jednotlivých typů územních rozpočtů, vztahy mezi územními rozpočty a k jiným veřejným rozpočtům, - získají vědomosti o fungování jednotlivých typů územních rozpočtů, vč. rozpočtového procesu a rozpočtových pravidel.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s principy hospodaření územních rozpočtů v ČR, a to rozpočtů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí. Postiženy jsou zdroje a okruhy výdajů těchto rozpočtů a jejich specifika, pravidla hospodaření, rozpočtový proces, vazby k jiným veřejným rozpočtům a další finanční souvislosti hospodaření územních rozpočtů.

Povinná literatura:

PAROUBEK, Jiří. Rozpočtová skladba v roce 2022. Olomouc: ANAG, 2022. ISBN 978-80-7554-355-4. TOMÁNEK, Petr. Rozpočtové určení daní v ČR. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4660-6. VAVREK, R., BEČICA, J., PAPCUNOVÁ, V., GUNDOVÁ, P., MITRÍKOVÁ, J. Number of Financial Indicators as a Factor of Multi-Criteria Analysis via the TOPSIS Technique: A Municipal Case Study. Algorithms 2021, 14, 64. https://doi.org/10.3390/a14020064.

Doporučená literatura:

PEKOVÁ, Jitka, Marek JETMAR a Petr TOTH. Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-209-4. Obce, kraje, hl. m. Praha: územní samospráva, samostatná a přenesená působnost. Ostrava: Sagit, 2022. ÚZ 1472. ISBN 978-80-7488-511-2. TOMÁNEK, Petr. Finanční management územní samosprávy. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2022 (studijní opora v elektronické podobě pro kombinované studium). Účetnictví veřejného sektoru 2021: obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky. Sagit, 2021. ÚZ 1419. ISBN 978-80-7488-455-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet na základě zpracování seminární práce a účast ve cvičení. Zkouška ústní.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72596

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu (hlavní témata po jednotlivých týdnech výuky): 1. Teoretická východiska existence územních samospráv - veřejné statky, veřejné rozpočty, fiskální federalizmus, evropský kontext problematiky, evropská charta místní správy, historický vývoj v podmínkách ČR. 2. Územní samospráva v ČR – typy územních rozpočtů, principy finančního systému, rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, fondy. 3. Rozpočtový proces a pravidla hospodaření územních rozpočtů – návrh, projednání, schvalování, plnění a závěrečná kontrola rozpočtu, role orgánů územních samospráv v rámci hospodaření. 4. Struktura a změny územních rozpočtů – rozpočtová skladba, výkaz o hospodaření, rozpočtová opatření, publicita. 5. Typologie příjmů územních samospráv – příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace v jednotlivých typech územních rozpočtů, faktory působící na velikost příjmů. 6. Rozhodování a pravomoci územních samospráv v oblasti rozpočtových zdrojů. 7. Výdaje územních rozpočtů – výdajové oblasti územních rozpočtů, výdajová omezení, zdaňování činnosti územních samospráv, poskytování dotací. 8. Způsoby zabezpečování veřejných služeb, finanční vztahy k vlastním organizacím. 9. Využívaní zápůjčních prostředků v územních rozpočtech – úvěr, půjčka, obligace, způsoby ručení. 10. Vyrovnanost hospodaření a zadluženost – výsledek rozpočtového hospodaření, dluhová služba, monitoring obcí, rozpočtová odpovědnost. 11. Finanční analýza hospodaření územních rozpočtů – přístupy k hodnocení rozpočtů. 12. Metody sestavování a hodnocení rozpočtů – metody návrhu rozpočtů, pojetí běžného a kapitálového rozpočtu, podklady pro sestavování rozpočtu. 13. Kontrola, přezkoumání, audit, rating. 14. Aktuální problémy hospodaření územních rozpočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 50 % na cvičeních. Zpracování a prezentace seminární práce ve cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci individuálního studijního plánu, jako náhrada účasti studenta na cvičeních, zpracuje student na základě zadání pedagogem seminární práce: za každou neúčast na cvičení jednu seminární práci.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní