153-0394/01 – Veřejné finance (VF)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se strukturou rozpočtového systému v ČR. Po absolvování předmětu studenti: - budou umět charakterizovat hlavní prvky rozpočtové soustavy ČR, - budou schopni vymezit základní finanční operace jednotlivých typů veřejných rozpočtů a vztahy mezi nimi, - získají základní vědomosti o fungování rozpočtové soustavy ČR a EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na základní znalosti fungování veřejných rozpočtů a prohlubuje základní znalosti ve vybraných oblastech veřejných financí v teoretickém a praktickém směru. V teoretické oblasti jde zejména o problematiku daňových dopadů, způsoby výběru a hodnocení veřejných výdajů, ekonomie dluhu. V praktické části jde o uplatňování pravidel při správě daní, hospodaření s majetkem, veřejné zakázky.

Povinná literatura:

GRUBER, Jonathan. Public finance and public policy. 5rd ed. New York : Worth Publishers, 2016. 810 s. ISBN 9781464143335. PAROUBEK, Jiří. Rozpočtová skladba v roce 2021: výklad a koncepce rozpočtové skladby. 9. vydání. Olomouc: ANAG, 2021. ISBN 978-80-7554-314-1. PEKOVÁ, Jitka, Marek JETMAR a Petr TOTH. Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 783 s. ISBN 978-80-7598-209-4.

Doporučená literatura:

HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Veřejné finance: vybrané problémy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-577-2. JANOUŠKOVÁ, Jana. Taxes and tax policy: personal income tax. Karviná: Silesian University in Opava, 2012. ISBN 978-80-7248-765-3. JÍLEK, Milan. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-355-3. Musgrave, Richard A. a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Přeložila KAMENÍČKOVÁ, Věra. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-76-4. ŠIROKÝ, Jan, Regína STŘÍLKOVÁ a Michal KRAJŇÁK. Trend, development, role and importance of corporate taxes in the EU. Brno: CERM, 2016. ISBN 978-80-7204-940-0. TOMÁNEK, Petr. Veřejné finance. Ostrava: VŠB – TUO, 2021 (studijní opora v elektronické podobě pro kombinované studium).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet na základě zpracování seminární práce a účast ve cvičení. Zkouška ústní. Pro studenty ISP jsou podmínky stejné

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72597

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu (hlavní témata po jednotlivých týdnech výuky): 1. Historie veřejných financí v české ekonomice - ekonomické směry prosazující se v oblasti veřejných financí na českém území od vzniku republiky, daňová reforma 1927, soustava veřejných rozpočtů. 2. Daňové incidence - typy daňové incidence, přenášení daňového břemene, možnosti měření daňového břemene, dopady daní na poplatníky. 3. Náklady zdanění - náklady zdanění, administrativní náklady, mrtvá ztráta, působení daní na pracovní úsilí, na volbu mezi výrobky. 4. Vliv sociálních dávek na pracovní úsilí - modely poskytování sociálních dávek, vliv sociálních dávek na pracovní úsilí. 5. Běžný a kapitálový rozpočet - pojetí běžného a kapitálového veřejného rozpočtu, sestavení běžného a kapitálového rozpočtu. 6. Typy veřejného majetku - majetek ČR, majetek krajů, majetek obcí, pravidla nakládáni s majetkem, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 7. Zásady hodnocení veřejných výdajů - vývoj veřejných výdajů, efektivnost veřejných výdajů, postup výběru projektů, hodnocení projektů. 8. Veřejné zakázky – zadavatelé, druhy výběrových řízení, kvalifikační předpoklady. 9. Způsoby hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek. 10. Veřejný dluh – rozpočtové deficity a jejich financování, způsoby pokrytí veřejného dluhu, ekonomie veřejného dluhu, vykazování veřejného dluhu, rozpočtová odpovědnost. 11. Vybrané otázky veřejných financí – mandatorní výdaje, faktory přípravy návrhu veřejných rozpočtů, státní pokladna. 12. Pravidla související s používáním prostředků EU v ČR - úrovně čerpání prostředků EU, implementační uspořádání operačních programů. 13. Správa daní a poplatků v ČR, postup a role jednotlivých správních úřadů – finanční správa, celní správa, ostatní orgány. 14. Aktuální otázky veřejných financí – připravované legislativní změny, aktuální vývoj ve veřejných rozpočtech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 50 % na cvičeních. Zpracování a prezentace seminární práce ve cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci individuálního studijního plánu, jako náhrada účasti studente na cvičeních, zpracuje student na základě zadání pedagogem seminární práce: za každou neúčast na cvičení jednu seminární práci.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie HPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie HPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní