153-0396/01 – Oceňování majetku (OCM)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti – Budete umět: 1. Posoudit tržní hodnotu majetku 2. Rychle provést ocenění majetku 3. Používat metody oceňování Dovednosti – Budete schopni 1. Správně aplikovat postupy a metody oceňování majetku 2. Rozlišit význam jednotlivých oceňovacích metod a jejich přínos pro oceňování 3. Zorientovat se v posudku pro zjištění tržní hodnoty majetku Návyky – Získáte 1. Teoretické a praktické zkušenosti s oceňováním majetku 2. Povědomí o oblasti oceňování 3. Informace o právních předpisech v oblasti majetku a oceňování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými a praktickými aspekty oceňování majetku. V rámci předmětu budou vyučovány jednotlivé typy oceňovacích přístupů. V rámci předmětu bude prováděno praktické ocenění různých druhů nemovitého majetku. Mimo praktické oceňování bude také výklad doplňován o právní aspekty vlastnictví.

Povinná literatura:

BRADÁČ, A., J. FIALA a V. HLAVINKOVÁ. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. 795 s. ISBN 978-80-7204-930-1. SHAPIRO, E., D. MACKMIN and G. SAMS. Modern Methods of Valuation. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-08-097116-2. ORT, Petr a Olga Ortová Šeflová. Oceňování nemovitostí v praxi. Praha: Leges, 2017. 201 s. ISBN 978-80-245-1211-2.

Doporučená literatura:

HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5606-0. SLAVATA, D., JANASOVÁ, Eva, a Jiří ARDIELLI. Specifikace míry kapitalizace vybraného segmentu realitního trhu: analyticko-statistická studie trhu s byty v Ostravě. SAEI, vol 31. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3670-6. BRADÁČ, Albert a kol. Vybrané právní předpisy k problematice soudního inženýrství a obecných zásad oceňování majetku v ČR. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN 978-80-7204-942-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72603

Další požadavky na studenta

studium literatury k probíraným tématům

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Majetek a oceňování – základní právní normy, základní pojmy v oblasti oceňování, typy majetku, právní aspekty vlastnictví 2. Evidence nemovitého majetku – historie evidence nemovitého majetku, důvody pro registraci vlastnictví, základní principy vlastnické evidence 3. Katastr nemovitostí – principy registrace vlastnictví, informační výstup z KN, LV, katastrální mapa 4. Hlavní oceňovací přístupy – předpoklady pro použití přístupů, tržní a administrativní oceňování 5. Výnosový oceňovací přístup – metody výnosového přístupu, předpoklady pro použití výnosového přístupu, typizace majetku vhodného pro ocenění 6. Porovnávací oceňovací přístup – metody porovnávacího přístupu, předpoklady pro použití porovnávacího přístupu, typizace majetku vhodného pro ocenění 7. Nákladový oceňovací přístup – metody nákladového přístupu, předpoklady pro použití nákladového přístupu, typizace majetku vhodného pro ocenění 8. Administrativní oceňování – zákon a vyhláška o oceňování majetku, specifika administrativního oceňování, využití 9. Oceňování zemědělských pozemků – typologie zemědělských pozemků, metody ocenění zemědělských pozemků, BPEJ, specifikace oceňování zemědělských pozemků 10. Oceňování stavebních pozemků – definování stavebních pozemků, metody ocenění stavebních pozemků, specifikace při ocenění stavebních pozemků, cenová mapa 11. Oceňování staveb – typologie staveb, metody ocenění staveb, specifika oceňování vybraných typů staveb 12. Oceňování práv a závazků k nemovitému majetku – věcná břemena, vznik věcných břemen, typologie věcných břemen, specifika při oceňování věcných břemen 13. Oceňování trvalých porostů – typologie trvalých porostů, metody ocenění trvalých porostů, specifika pro ocenění jednotlivých typů trvalých porostů 14. Činnost znalců a odhadců – zákony upravující činnost znalců a odhadců, znalecký posudek a odhad, základní orientace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 50% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání seminární práce na zvolené téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní