153-0397/01 – Odborná praxe B (OP B)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu budou studenti schopni: 1. vymezit organizační, správní a ekonomické zabezpečení činnosti organizace, kde praxi vykonávali 2. prokázat schopnost aplikace teoretických znalostí z oblasti veřejné ekonomiky a správy v praxi 3. prokázat získání praktických znalostí týkající se dané oblasti veřejné ekonomiky a správy

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Odborná praxe je volitelný předmět pouze pro studenty posledního ročníku navazujícího studia, kteří se v daném akademickém roce hlásí k státní závěrečné zkoušce. Cílem předmětu je rozvíjet odborné, obecné a měkké kompetence studenta, podpořit získání aplikačních dovedností a získat praktické informace o provozu organizace, u níž je odborná praxe vykonávána. Studenti si vybírají praxi u organizace působící ve veřejném sektoru, a to na úseku ekonomických, správních a organizačně provozních činností. Student je na praxi u organizace po dobu minimálně 10 dnů v průběhu letních prázdnin, zpravidla během měsíců červenec a srpen. Předpokládá se standardní pracovní doba 8 hodin denně.

Povinná literatura:

Povinná literatura není pro předmět stanovená.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je upřesněná garantem na základě tematického zaměření odborné praxe.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpráva o absolvování praxe. Potvrzení organizace o absolvování praxe.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanovené.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výběr organizace, zajištění praxe a pracovního zařazení (výčet předpokládaných pracovních úkolů a činností). 2. Schválení pracovní pozice garantem předmětu. 3. Odborná praxe ve firmě. 4. Vyhodnocení praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: 10 dnů, 8 hodin denně

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nelze nahradit zvláštním úkolem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2020/2021 zimní