153-0439/01 – Veřejná ekonomika a správa (VES)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět •Základní teoretická východiska veřejné ekonomiky, podstatu a smysl fungovaní •Postavení veřejné správy jako managera veřejné ekonomiky Budete schopni •Rozlišit organizace v neziskovém sektoru a strukturu organizací veřejné správy •Definovat nástroje veřejné ekonomiky (veřejné zakázky a investice,veřejnou podporu, veřejné informatice, veřejnou kontrolu). Získáte •Základní vědomosti o veřejné ekonomice a veřejné správě. •Vědomosti o obsahových částech veřejné ekonomika a správy

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje základní vědomosti o veřejné ekonomice a veřejné správě, nezbytné pro absolventy programu hospodářská politika a správa.Pozornost je věnována i praktické aplikaci veřejné ekonomiky a správy např.veřejnému sektoru, veřejným financím,zadávání veřejných zakázek, veřejné kontrole, dokumentům a legislativě ve veřejné správě.

Povinná literatura:

HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. 3 přepracované a doplněné vydání. Dolní Životice: Optys. 2012. MERIČOVÁ MIKUŠOVÁ B.; STEJSKAL, J. Teorie a praxe veřejné ekonomiky. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Doporučená literatura:

OCHRANA, F.; PAVEL, J.; VÍTEK, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada, 2010. PEKOVÁ, J. Veřejné finance - úvod do problematiky. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Veřejná ekonomika a politika definice pojmů, základní teoretická východiska ,obsah a pojetí, vzájemný vztah s veřejnou ekonomií, a politikou. význam a uplatnění, 2. Úloha státu v ekonomice tržní selhání, vládní selhání, zásahy státu, formy, funkce a typologie státu 3. Teorie veřejné volby předmět zkoumání,význam a aplikace pro veřejný sektor, přímá a nepřímá demokracie (pravidla hlasování), volič medián, 4. Veřejný a občanský sektor definice, vznik, vývoj, velikost,veřejný sektor a potřeby, faktory ovlivňující veřejný sektor, efektivnost ve veřejném sektoru, veřejný vládní a občanský sektor 5.Veřejné finance veřejné rozpočty, rozpočtová skladba a rozpočtový proces,veřejné příjmy a výdaje, mezinárodní veřejné finance, rozpočet EU (příjmy a výdaje EU), 6. Veřejné investice a veřejná podpora 7.Veřejné zakázky a koncese uplatnění a použití veřejných investic ve veřejné ekonomice,veřejná podpora,veřejné projekty, veřejná zakázka (význam,předpoklady a uplatnění, způsoby zadávání) 8.Veřejná informatika cíle a priority státní informační politiky, informační systémy veřejné správy, státní informační systém, územní informační systémy,svobodný přístup k informacím, 9. Veřejná správa jako manager veřejné ekonomiky Normotvorba ve veřejné správě,právní a organizační předpisy, zákonodárství (proces, instituce), 10. Organizace a fungování výkonné moci vláda, prezident republiky, ústřední orgány státní správy, 11. Veřejná kontrola výkon spravedlnosti ,veřejná kontrola, vnitřní kontrola a její organizace, finanční kontrola, Nejvyšší kontrolní úřad, resortní kontrolní činnost a její instituce, 12. Institucionální a personální stránka veřejné správy 13. Materiálně technická a ekonomická stránka veřejné správy náklady na veřejnou správu a její financování, správní a soudní poplatky 14. Informační a dokumentační stránka veřejné správy specifika informací ve veřejné správě, dokumenty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (01) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (01) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku